Related Articles

สวดมนต์ข้ามปี วิถีไทย วิถีพุทธ

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

31 ธันวาคม 2556 - 1 มกราคม 2557

ข้อมูลการติดต่อ : TAT Call Center 1672

    ททท. สำนักงานพระนครศรีอยุธยา

    Tel. +66 3524 6076-7

หมวดหมู่ : ศิลปะและวัฒนธรรม,งานแฟร์ และเทศกาล

ระดับงาน : ท้องถิ่น

สอบถามข้อมูลและขอรายละเอียดเพิ่มเติม

ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา

 กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี วิถีไทย วิถีพุทธ และกิจกรรมไหว้พระ 9 วัด สัมผัสวิถีบุญ

ในปีนี้ทางททท. ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ. พระนครศรีอยุธยา จัดงาน “ สวดมนต์ข้ามปี วิถีไทย วิถีพุทธ ”  ขึ้นที่ พระอุโบสถกลางน้ำ มรดกธรรมของหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ ที่มีความสงบร่มรื่น สวยงาม เป็นสถานที่เหมาะสมแห่งการสวดมนต์เพื่อนต้อนรับปีใหม่ด้วยความมีสิริมงคลเป็นอย่างยิ่ง โดยภายในงานจะมีกิจกรรมหลักๆ คือ การชมภาพจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถกลางน้ำรับฟังพุทธประวัติและอานิสงส์แห่งการสวดมนต์ การฟังเทศน์มหาชาติประกอบการแสดง ชมนิทรรศการพระธาตุประจำปีเกิด และเส้นท่องเที่ยว 12 เดือน การฟังพระธรรมเทศนา และสุดท้ายร่วมกันทำจิตใจให้สงบและสวดมนต์พร้อมกันในเวลาเที่ยงคืนและอีกหนึ่งกิจกรรมที่อยู่ในโครงการนี้ก็คือ “ กิจกรรมไหว้พระ 9 วัด สัมผัส วิถีบุญ ” โดยทั้ง 9 วัดจะอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้ประชาชนได้กราบไหว้บูชา สักการะขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลและพลังให้จิตใจทั้งในด้านสุขภาพ การงาน ความสำเร็จ ความสุข เป็นต้น

สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมงาน “ กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี วิถีไทย วิถีพุทธและกิจกรรมไหว้พระ 9 วัดสัมผัสวิถีบุญ ” ได้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย 

รายละเอียดกิจกรรม

08.30 น. ลงทะเบียน ณ บริเวณด้านหน้าอุโบสถกลางน้ำ

09.00 น. จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย โดย ผศ.ดร. สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดี

ฝ่ายกิจกรรมทั่วไป ประธานฝ่ายคฤหัสถ์

09.30 น. พิธีบวชชีพราหมณ์ รับศีลและฟังโอวาท

จาก พระศรีคัมภีรญาณ, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

- ให้อารมณ์กรรมฐาน โดย พระราชสิทธิมุนี วิ.

10.00 น. นำปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน โดย พระมหาเมธา จนทสาโร หัวหน้าฝ่ายวิปัสสนาธุระ

11.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน พักผ่อนตามอัธยาศัย

13.00 น. ฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง “วันขึ้นปีใหม่ ,เหลียวหลังแลหน้าค้นหาความสุข” โดย พระครูปลัดสุวัฒนบัณฑิตคุณ ผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ

14.00 น. นำปฏิบัติปัสสนากรรมฐาน

15.30- 17.30 น. 1. ชมนิทรรศการ บริเวณอุโบสถกลางน้ำ

    นิทรรศการ : ประวัติความเป็นมา มจร. /อุโบสถกลางน้ำ

                  : อานิสงค์ของการสวดมนต์

                  : พระธาตุประจำปีเกิด

                  : เส้นทางท่องเที่ยว “เที่ยว 12 เดือนสุขใจให้พลังชีวิต” 

2. นำชมจิตรกรรมฝาผนัง ณ อุโบสถกลางน้ำ(จัดเป็นรอบๆ)

17.30 น. รับประทานอาหาร พักผ่อนตามอัธยาศัย

19.00 น. ร่วมฟังธรรมบรรยาย เรื่อง “วันขึ้นปีใหม่, อยู่อย่างไรให้ใจเป็นสุข” โดย    พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

20.30 น. สวดมนต์ บท “พระธรรมจักรกัปปวัฒนสูตร” และนั่งสมาธิ

21.00 น. สวดมนต์ บท “เมตตาหลวง” และนั่งสมาธิ

21.30 น. สวดมนต์ บท “ภูมิพลมหาราวรสส ชยมงคลคาถา” และนั่งสมาธิ

22.00 น. รับฟังบรรยาย เรื่อง  “สวดมนต์ภาวนาเสริมดวงชะตาชีวิต”  โดย อาจารย์คฑา ชินบัญชร

22.30 น. รับฟังบรรยาย เรื่อง “อานิสงค์การสวดมนต์” โดย พระวิสุทธิภัทรธาดา, ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

23.00 น. จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย โดย ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สวดมนต์ บท “12 ตำนาน”

00.00 น. สวดมนต์ข้ามปี บท “ชัยมงคลคาถา” และ “แผ่เมตตา”

00.20 น. ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

00.30 น. พระวิสุทธิภัทรธาดา, ดร. ประธานฝ่ายสงฆ์ อนุโมทนาขอบคุณและมอบของที่ระลึก เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ 


ที่มา : http://thai.tourismthailand.org/สถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรม/กิจกรรมและงานประเพณี/สวดมนต์ข้ามปี-วิถีไทย-วิถีพุทธ--5346

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

เป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยว เราจะนำเสนอแหล่งท่องเที่ยว และรวบรวมแหล่งท่องเที่ยว ไม่ว่าทุกท่านต้องการไปท่องเที่ยวที่ไหนภายในประเทศอาเซียน