Related Articles

ประเพณีบุญบั้งไฟ

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

9 พฤษภาคม 2557 - 11 พฤษภาคม 2557

ข้อมูลการติดต่อ : TAT Call Center 1672

    ททท. สำนักงานอุบลราชธานี

    Tel. +66 4524 3770 , +66 4525 0714

หมวดหมู่ : งานแฟร์ และเทศกาล,ศิลปะและวัฒนธรรม

ระดับงาน : ท้องถิ่น

สอบถามข้อมูลและขอรายละเอียดเพิ่มเติม

ณ สวนสาธารณพญาแถน และ เขตเทศบาลเมืองยโสธร

ชมขบวนแห่บั้งไฟ และการจุดบั้งไฟแสน และบั้งไฟหมื่น ชมวิถีของคนทำบั้งไฟ และบรรยากาศการทำบั้งไฟ


ที่มา : http://thai.tourismthailand.org/สถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรม/กิจกรรมและงานประเพณี/ประเพณีบุญบั้งไฟ--5195

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

เป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยว เราจะนำเสนอแหล่งท่องเที่ยว และรวบรวมแหล่งท่องเที่ยว ไม่ว่าทุกท่านต้องการไปท่องเที่ยวที่ไหนภายในประเทศอาเซียน