Related Articles

การแข่งขันเรือยาวนครสวรรค์

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

27 กันยายน 2556 - 6 ตุลาคม 2556

ข้อมูลการติดต่อ :   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด กลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม (จังหวัดนครสวรรค์) 056 -257201

    ททท.สำนักงานอุทัยธานี

    Tel. +66 5651 4982

หมวดหมู่ : พายเรือแคนู/ล่องเรือ

ระดับงาน : ท้องถิ่น

สอบถามข้อมูลและขอรายละเอียดเพิ่มเติม

  ในช่วงเทศกาลออกพรรษา บริเวณลำน้ำเจ้าพระยาหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ จะมีงานปิดทอง ไหว้พระ วัดที่มีแม่น้ำไหลผ่านหรือวัดใกล้เคียงแม่น้ำ จะมีประเพณีการแข่งเรือยาว เป็นการแสดงออกถึงความสามัคคี และความสามารถของฝีพายที่นำเรือยาวของตนเข้าแข่งขัน


ที่มา : http://thai.tourismthailand.org/สถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรม/กิจกรรมและงานประเพณี/การแข่งขันเรือยาวนครสวรรค์--4767

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

เป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยว เราจะนำเสนอแหล่งท่องเที่ยว และรวบรวมแหล่งท่องเที่ยว ไม่ว่าทุกท่านต้องการไปท่องเที่ยวที่ไหนภายในประเทศอาเซียน