Economy and Investment

ชวนธุรกิจเล็กลุยพม่า-ลาว-กัมพูชา

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ชวนธุรกิจเล็กลุยพม่า-ลาว


น.ส.พัดชา วุฒิพันธุ์ หัวหน้ากลุ่มงานอาเซียน กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ปีนี้กรมจะมุ่งสนับสนุนให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เข้าไปเจาะตลาดอาเซียนมากขึ้น โดยเฉพาะประเทศอาเซียนใหม่ได้แก่ กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนามเนื่องจากเศรษฐกิจภายในประเทศกำลังขยายตัว จากการเปิดเสรีด้านการค้า-การลงทุน เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

ประเทศที่มีศักยภาพมากที่สุดในกลุ่มอาเซียนใหม่ ได้แก่ พม่าที่กำลังเปิดประเทศให้ต่างชาติเข้าไปลงทุนด้านต่างๆโดยเฉพาะสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน ทำให้เกิดการจ้างงาน ประชาชนในประเทศมีรายได้มากขึ้น มีความต้องการด้านสินค้าอุปโภค-บริโภค รวมไปถึงธุรกิจบริการด้านต่างๆ ที่จะช่วยพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ในประเทศอย่างลาวและกัมพูชา กลุ่มธุรกิจด้านความสวยความงามได้รับความสนใจเป็นพิเศษ เช่น วุฒิศักดิ์คลินิก ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในตลาดลาว เป็นต้น

สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการSMEsกรมมีข้อแนะนำเพิ่มเติม หากไม่ต้องการเข้าไปในตลาดที่แข่งขันสูงอย่างเมืองหลวงของแต่ละประเทศ ให้เจาะเข้าไปในเมืองรองแทน ซึ่งกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้ขยายตลาดเมืองรองเพิ่มขึ้นทุกปี ปีนี้จะมุ่งขยายตลาดที่เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า เมืองสุราบายา ประเทศอินโดนีเซียหรือเมืองดานังของเวียดนาม รวมทั้งเมืองเสียมราฐของกัมพูชา เป็นต้น

นอกจากนี้ ประเทศอาเซียนเดิมมีโอกาสมากขึ้นเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะอินโดนีเซียเป็นตลาดขนาดใหญ่ มีประชากรกว่า 240 ล้านคน โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่จะเจาะเข้าไป อาทิ ชิ้นส่วนยานยนต์ เสื้อผ้าแฟชั่น เครื่องประดับสินค้าฮาลาล ส่วนฟิลิปปินส์มีโอกาสมากขึ้นในกลุ่มธุรกิจบริการสปา ร้านอาหาร สันทนาการต่างๆรวมไปถึงสินค้าเสื้อผ้าสำหรับเด็ก เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม อยากให้ผู้ประกอบการติดตามความเคลื่อนไหวในแต่ละประเทศโดยเฉพาะกฎ ระเบียบต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อย่างล่าสุด อินโดนีเซียออกกฎเพื่อปกป้องอุตสาหกรรมในประเทศด้วยการจำกัดท่าเรือในการนำเข้าสินค้าประเภทผลไม้ ซึ่งกลยุทธ์ที่กรมแนะนำสำหรับการเจาะตลาดอินโดนีเซีย อาจจะต้องร่วมทุนกับผู้ประกอบการในประเทศ เพื่อแก้ปัญหาเรื่องการกีดกันทางการค้าเป็นต้น

ที่มา : โพสต์ทูเดย์
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

เป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยว เราจะนำเสนอแหล่งท่องเที่ยว และรวบรวมแหล่งท่องเที่ยว ไม่ว่าทุกท่านต้องการไปท่องเที่ยวที่ไหนภายในประเทศอาเซียน