About AEC

10 สุดยอดมหาวิทยาลัยประจำชาติในอาเซียน

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

10 สุดยอดมหาวิทยาลัยประจ

 

1. มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์เป็นมหาวิทยาลัยที่โดดเด่นด้านการวิจัยที่ครอบคลุม โดยมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์เป็นสถาบันอุดมศึกษาอันดับ 1 ของประเทศ ซึ่งโดดเด่นระดับโลกในด้านการศึกษาและการวิจัย
 

2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยางเป็นหนึ่งในสองมหาวิทยาลัยรัฐบาลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสิงคโปร์ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยางตั้งอยู่ในฝั่งตะวันตกของสิงคโปร์ โดยเป็นมหาวิทยาลัยที่มีขนาดใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์
 

3. มหาวิทยาลัยมลายาเป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาลด้านวิจัยที่ตั้งอยู่ในกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดและเป็นที่นิยมมากที่สุดในประเทศมาเลเซีย โดยชื่อของมหาวิทยาลัยมาจากชื่อเดิมของแหลมมลายูในช่วงเวลาก่อนที่จะได้รับอิสระ
 

4. มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาลที่โดดเด่นในด้านงานวิจัย ซึ่งตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร โดยก่อตั้งขึ้นในปี 1943 แต่เดิมเป็นโรงเรียนแพทย์สำหรับโรงพยาบาลศิริราช ก่อนจะกลายเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์และการแพทย์
 

5. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือมีย่ออย่างเป็นทางการว่า จุฬาฯ เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศเทศไทย โดยก่อตั้งขึ้นในปี 1917 โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งทรงตั้งชื่อมหาวิทยาลัยตามพระนามของพระบิดา คือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
 

6.มหาวิทยาลัยแห่งชาติมาเลเซียเป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในเขต Bangi ของประเทศมาเลเซีย โดยมหาวิทยาลัยก่อตั้งเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 1970 และเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาติที่มีภารกิจในการส่งเสริมภาษามาเลย์ให้เป็นภาษาของความรู้ในระบบการศึกษาของชาติที่เต็มไปด้วยความหลากหลาย  
 

7. มหาวิทยาลัยอินโดนีเซียเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีหลายวิทยาเขตกระจายอยู่ทั่วประเทศ เช่น เกาะชวา, เมืองจากาต้า และเป็นสถาบันการศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดในระดับอุดมศึกษาในประเทศอินโดนีเซีย
 

8. มหาวิทยาลัย Sains Malaysia เป็นมหาวิทยาลัยของประชาชนในประเทศมาเลเซีย ซึ่งประกอบไปด้วย 3 วิทยาเขตขนาดใหญ่ คือ เกาะปีนัง, รัฐกลันตรันและเมือง Nibong Tebal

 

9. มหาวิทยาลัยแห่งชาติของฟิลิปปินส์ที่ก่อตั้งขึ้นในปี 1908 ตาม "พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย" โดยผู้มีอำนาจของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งในมหาวิทยาลัยปัจจุบันมีจำนวนของหลักสูตรระดับปริญญามากที่สุดในประเทศ 
 

10. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมาเลเซียเป็นมหาวิทยาลัยด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศมาเลเซีย โดยเป็นมหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญในด้านการศึกษาทางเทคนิคด้านวิศวกรรมและเป็นแหล่งสำคัญในการผลิตวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีของประเทศมาเลเซีย

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

Infoghaphic รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับอาเซียนได้เข้าใจง่ายขึ้น