About AEC

เชิญร่วมกิจกรรมไขความลับธุรกิจพิชิตตลาดมาเลเซีย

ศูนย์ AEC BUSINESS SUPPORT CENTER กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กำหนดจัดกิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้ตลาดมาเลเซีย "Key to Success : ไขความลับธุรกิจ พิชิตตลาดมาเลเซีย...

Posted by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC -

สิงคโปร์ติดอันดับประเทศที่เอื้อต่อการทำธุรกิจมากที่สุดในโลก

ธนาคารโลกระบุว่า สิงคโปร์ยังคงเป็นประเทศที่เอิ้อต่อการประกอบธุรกิจมากที่สุดในโลก ในขณะที่ประเทศกำลังพัฒนาหลายประเทศได้ปฏิรูปด้านกฎเกณฑ์และเงื่อนไขให้ง่ายต่อการทำธุรกิจเพิ่มมากขึ้น รายงาน "Doing...

Posted by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC -

การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนด้านประวัติศาสตร์

ตัวแทนผู้นำของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน)จะมีการรวมตัวกันในเมืองหลวงของประเทศพม่าสำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียน...

Posted by ดวงกมล บูรณสมภพ -

อาเซียนและยูนิเซฟสร้างกรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือ

กรอบข้อตกลงความร่วมมือ (FAC) ระหว่างสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) และกองทุนสหประชาชาติเพื่อเด็ก (ยูนิเซฟ)...

Posted by ดวงกมล บูรณสมภพ -

ALL STORIES

Posted by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Oct 26, 2016

นายกรัฐมนตรีเเห่งราชอาณาจักรกัมพูชาเดินทางเยือนราชอาณาจักรไทย

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2559 ณ ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 ดอนเมือง ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเกียรติเป็นผู้แทนรัฐบาลไทยให้การต้อนรับเเละส่งสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน...

Posted by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Oct 26, 2016

ครม.เห็นชอบกรอบการเจรจาและลงนามในปฏิญญาร่วมของการประชุมอัยการสูงสุดจีน – อาเซียน ครั้งที่ 10

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานอัยการสูงสุด เสนอร่างปฏิญญาร่วมของการประชุมอัยการสูงสุดจีน อาเซียน ครั้งที่ 10 สาระสำคัญของร่างปฏิญญาร่วมของการประชุมอัยการสูงสุดจีน อาเซียน ครั้งที่ 10 มีดังนี้ 1....

Posted by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Oct 26, 2016

ครม.เห็นชอบยุทธศาสตร์บริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ปี 2560 – 2564

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวหลังสิ้นสุดการจดทะเบียน ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ 1. มาตรการดำเนินการหลังสิ้นสุดการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา...

Posted by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Oct 26, 2016

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านยาเสพติด ครั้งที่ 5 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์

โดยในพิธีเปิดการประชุม นายจันมุกัม กาศิวิสวันนาธัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและกฎหมายแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ ประธานการประชุม ได้กล่าวแสดงความเสียใจต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช...

Posted by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Oct 26, 2016

พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ร่วมหารือแนวทางรับมือภัยคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศ สิงคโปร์

พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง นำคณะผู้แทนไทยร่วมหารือเรื่องความตระหนักถึงความสำคัญของภัยคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศ ในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศ (ASEAN Ministerial Conference on Cyber...

Posted by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Oct 26, 2016

ไทย-ฝรั่งเศส หารือพัฒนาความร่วมมือระหว่างกัน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0

นายวินิจฉัย แจ่มแจ้ง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2559 ได้หารือกับนายฟรองซัว กอร์แบง ประธานสภาองค์กรนายจ้างประเทศฝรั่งเศส (MEDEF) และคณะนักธุรกิจชั้นนำของฝรั่งเศส...

Posted by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Oct 22, 2016

งาน Creative Thailand นำความคิดสร้างสรรค์มาต่อยอดพัฒนาเพิ่มมูลค่าสินค้า

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการว่า เพื่อแสดงศักยภาพและความพร้อมของประเทศไทยรวมทั้งสร้างการรับรู้ของประชาชนทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ...

Posted by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Oct 22, 2016

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย เปิดให้ลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน คณะทูตานุทูตได้ทยอยเดินทางมายังสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อร่วมลงนามถวายอาลัย อาทิ เอกอัครราชทูตจากประเทศสมาชิกอาเซียน เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ เอกอัครราชทูตหัวหน้าคณะผู้แทนสหภาพยุโรป...