Tourism

รมว.ต่างประเทศและการค้าฮังการี พร้อมผลักดันท่องเที่ยวระหว่างฮังการี – ไทย ขยายความร่วมมือภูมิภาคอาเซียนและยุโรป

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

รมว.ต่างประเทศและการค้าฮ
 

นายปีเตอร์ ซิยาร์โต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและการค้าฮังการี (H.E. Mr.Peter Szijjarto, Minister of Foreign Affairs and Trade of Hungary) เดินทางไปบันทึกเทปรายการ "สนทนาสถานการณ์ปัจจุบัน Thailand Today” ของสถานีโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษ 24 ชั่วโมง NBT World ณ อาคารสำนักข่าว ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กทม. ในประเด็นเศรษฐกิจก้าวไกลภายใต้ความร่วมมือไทย – ฮังการี ซึ่งมีนายปีเตอร์ ยาคอป เอกอัครราชทูตฮังการีประจำประเทศไทย ร่วมเดินทางมาด้วย ใอกาสนี้ ดร.จรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และผู้บริหาร ให้การต้อนรับ
 
ทั้งนี้ นายปีเตอร์ ซิยาร์โต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและการค้าฮังการี ได้ร่วมประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียน – สหภาพยุโรป ครั้งที่ 21 ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 - 14 ตุลาคม 2559 ณ กรุงเทพมหานคร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและการค้าฮังการี เปิดเผยว่า ประเทศไทยและประเทศฮังการีมีความสัมพันธ์ทางการทูตมาอย่างยาวนาน มีความร่วมมือกันทั้งในด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน โดยรัฐบาลฮังการีพร้อมให้การสนับสนุนภาคธุรกิจให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทย นับเป็นโอกาสทางการค้าที่ดี โดยมองว่าประเทศไทยมีศักยภาพและมีความพร้อมทางด้านโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้ออำนวยต่อเศรษฐกิจ และหวังว่าในอนาคตฮังการีและไทยจะได้มีการแลกเปลี่ยนความร่วมมือในด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี และส่งเสริมงานวิจัยใหม่ ๆ ร่วมกัน
 
นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและการค้าฮังการี อยากให้มีการผลักดันภาคการท่องเที่ยวระหว่างฮังการี – ไทย ให้มีการเติบโตมากยิ่งขึ้น โดยมองว่าศักยภาพการท่องเที่ยวของไทยมีความโดดเด่นในภูมิภาคอาเซียน และพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการขยายความร่วมมือระหว่างภูมิภาคอาเซียนและยุโรปให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก