About AEC

นายกรัฐมนตรีประชุมสุดยอดอาเซียนให้ความสำคัญกับการการพัฒนาที่ยั่งยืนและมั่นคง

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

นายกรัฐมนตรีประชุมสุดยอด
 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พบหารือทวิภาคีกับ นายทองลุน สีสุลิด นายกรัฐมนตรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ สำนักงานนายกรัฐมนตรี โดยนายกรัฐมนตรี เชื่อมั่นว่า การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 28 และ 29 จะสำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี ภายใต้การเป็นประธานอาเซียนของ สปป.ลาว ซึ่งไทยพร้อมที่จะสนับสนุน สปป.ลาว ในทุกด้าน ทั้งกรอบทวิภาคีและพหุภาคี รวมถึงการร่วมผลักดันการนำวิสัยทัศน์อาเซียนสู่การปฏิบัติตามหัวข้อการประชุมอาเซียนปีนี้ คือ การเปลี่ยนวิสัยทัศสู่ความจริง เพื่อประชาคมอาเซียนที่มีพลวัต ทั้งนี้ ผู้นำทั้งสอง ได้ติดตามประเด็นการเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวข้ามแดนไทย – ลาว ซึ่งปัจจุบันฝ่ายไทย โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ยกร่างแผนแม่บทการพัฒนาการเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวข้ามแดนไทย – ลาว เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของสองประเทศต่อไป
 
ด้านนายกรัฐมนตรีลาว กล่าวว่า ไทยเป็นมิตรประเทศที่ใกล้ชิด และตอบรับคำเชิญการเข้าร่วมการประชุมสุดยอด Asia Cooperation Dialogue (ACD) วันที่ 9 – 10 ตุลาคม 2559 ที่กรุงเทพฯ ในระหว่างการหารือ ผู้นำทั้งสองได้ติดตามการเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวข้ามแดนไทย – ลาว การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงไทย – ลาว ซึ่งฝ่ายไทยกำลังพิจารณาข้อเสนอของลาว เรื่องการก่อสร้างสะพานมิตรภาพ แห่งที่ 5 (บึงกาฬ – บอลิคำไซ) แห่งที่ 6 (อุบลราชธานี – สาละวัน) และแห่งที่ 7 (เลย – เวียงจันทน์) โดยไทยจะพิจารณาพัฒนาความเชื่อมโยงบริเวณพื้นที่ ที่สองฝ่ายได้ประโยชน์ร่วมกัน และในช่วงท้าย นายกรัฐมนตรี ยังร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกวามเข้าใจ ระหว่างกระทรวงพลังงานของไทย กับกระทรวงพลังงานและบ่อแร่ของลาว เรื่องการขยายกรอบการรับซื้อไฟฟ้าจาก สปป.ลาว จาก 7,000 เมกกะวัตต์ เป็น 9,000 เมกกะวัตต์ โดยไทยสนับสนุนนโยบาย "แบตเตอรี่แห่งเอเชีย” และขอบคุณฝ่ายลาวที่สนับสนุนความมั่นคงด้านพลังงานของไทย
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก