About AEC

“เที่ยวไร้ควัน ปั่นท้าฝน” ตรังและสตูล เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวชายแดนไทย-มาเลเซีย

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

“เที่ยวไร้ควัน ปั่นท้าฝน
 

นักปั่นในกิจกรรม "เที่ยวไร้ควัน ปั่นท้าฝน” ตรังและสตูล โดยสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตรัง ประมาณ 100 คน นำโดย นางสาวกรุณา เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานตรัง ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมในช่วงวันหยุดยาว 5 วัน ระหว่างวันที่ 16-20 กรกฎาคม 2559 เพื่อเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวในช่วงฤดูฝน หรือช่วง Green Season ปั่นจักรยานตามเส้นทางมายังอุทยานแห่งชาติทะเลบัน โดยนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัส แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติในจังหวัดสตูล เช่น น้ำตกวังสายทอง น้ำตกวังใต้หนาน ถ้ำภูผาเพชร และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ช้างดึกดำบรรพ์ สัมผัสวิถีชีวิตชาวสุไหงอุเปในอดีต ที่อำเภอทุ่งหว้า และได้ปั่นผ่านด่านชายแดนวังประจัน เพื่อเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวชายแดนไทย-มาเลเซีย ทั้งนี้ ตลอดเส้นทางปั่นจะจัดกิจกรรม (CSR) ให้นักท่องเที่ยวทำประโยชน์คืนสู่สังคม และนักปั่นจะเดินทางกลับไปยังจังหวัดตรัง ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2559
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก