About AEC

รมว.พาณิชย์ ระบุอาเซียนยังไม่ต้องปรับนโยบายการค้าหลังอังกฤษออกจาก อียู

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

รมว.พาณิชย์ ระบุอาเซียนย
 
 
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้อาเซียนยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องปรับนโยบายกรณีอังกฤษถอนตัวออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป หรือ อียู เพราะคาดว่าจะต้องใช้เวลาประมาณ 2 ปีถึงจะเห็นผลจากการเปลี่ยนแปลง ส่วนการที่อังกฤษออกจากการเป็นสมาชิก อียู เชื่อว่าในระยะยาวจะต้องมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของนโยบายการปกครอง (รีจิน) ทางการค้าระหว่างยุโรปและอังกฤษที่จะแตกต่างกันออกไป ซึ่งจะช่วยทำให้การค้าเกิดความคล่องตัวได้ในอนาคต แต่ในระยะสั้นยอมรับว่าอาจได้รับผลกระทบในเรื่องของจิตวิทยา ทำให้การส่งออกไปยุโรปจะได้รับผลกระทบ ส่วนการส่งออกสินค้าไปอังกฤษจะได้รับผลกระทบจากค่าเงินปอนด์ที่อ่อนตัวลงส่งผลให้สินค้าไทยมีราคาแพงขึ้น อย่างไรก็ตามในส่วนของกฎระเบียบด้านการค้าเชื่อว่าในระยะสั้นจะยังใช้กฎระเบียบเดิม แต่ในระยะยาวยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ได้กำชับให้สำนักงานพาณิชย์ต่างประเทศติดตามสถานการณ์ และรายงานข่าวอย่างใกล้ชิด
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก