About AEC

ผู้บัญชาการทหารเรือสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เยือนไทยอย่างเป็นทางการ

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ผู้บัญชาการทหารเรือสาธาร
 
พลตรีคงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผยว่า เมื่อวานนี้ (12 พ.ค.59) พลเรือเอก Tin Aung San (ติน อ่อง ซัน) ผู้บัญชาการทหารเรือ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เดินทางเข้าเยี่ยมคำนับพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นการ ในฐานะแขกของกองทัพเรือ
 
ผู้บัญชาการทหารเรือ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ได้รายงานให้ทราบถึงผลการเยือนไทยและการพบปะหารือกับผู้บัญชาการทหารเรือว่ามีผลเป็นไปด้วยดี โดยกองทัพเรือทั้งสองประเทศจะร่วมกันพัฒนาและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกัน ทั้งด้านการฝึก ศึกษา และแลกเปลี่ยนดูงาน รวมทั้งการปฏิบัติงานร่วมกันให้ใกล้ชิดมากขึ้น พร้อมทั้งกล่าวถึงความสัมพันธ์ของกองทัพเรือทั้งสองประเทศในปัจจุบันมีพัฒนาการที่แน่นแฟ้น โดยมีการติดต่อสายตรงและการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันในทุกระดับ ส่งผลให้เกิดความมั่นคงทางทะเลของทั้งสองประเทศโดยรวม
 
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้กล่าวขอบคุณถึงพัฒนาการความร่วมมือของกองทัพเรือทั้งสองประเทศ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญให้กระทรวงกลาโหมของทั้งสองประเทศมีความแน่นแฟ้นกัน โดยกระทรวงกลาโหมพร้อมที่จะพัฒนาความร่วมมือและสนับสนุนกระทรวงกลาโหมของเมียนมาในทุกเรื่อง ทั้งเรื่องการฝึก การศึกษา การแลกเปลี่ยนการเยือนกันในทุกระดับ เพื่อพัฒนาความร่วมมือของกระทรวงกลาโหมทั้งสองประเทศในทุกมิติสู่ความมั่นคงของชายแดนทั้งสองประเทศและภูมิภาคในภาพรวม
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก