About AEC

ความคืบหน้ากิจกรรม "ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad"

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ความคืบหน้ากิจกรรม ปั่นเ
 
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 เป็นประธานแถลงข่าวความคืบหน้าการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีคณะทำงานการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมแถลงข่าวการเตรียมความพร้อมทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค รวมถึงการจัดการจราจร ประชาสัมพันธ์ การจัดการแสดงโขนพระราชทานเฉลิมพระเกียรติและการถ่ายทอดสดการปั่นจักรยาน ณ ห้องประชุม 1 อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์
 
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รายงานความคืบหน้าของการทำงานด้านประชาสัมพันธ์ โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ก่อนงาน ระหว่างงาน (วันปั่น) และภายหลังการจัดงาน โดยในกรุงเทพมหานครมีผู้ลงทะเบียนครบ 99,999 คน ส่วนภูมิภาค 498,105 คน รวมถึงการเตรียมการถ่ายทอดและบันทึกภาพ การจัดพื้นที่ให้สื่อมวลชน การลงทะเบียนสื่อมวลชน และสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ขณะที่วันงาน 11 ธันวาคม 2558 จะมีการถ่ายทอดสดการปั่นจักรยานทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและต่างประเทศ ผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ 14.00 น. เป็นต้นไป จนเสด็จกลับ ภายหลังการจัดงานจะมีการประกวดภาพกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งฝ่ายประชาสัมพันธ์จะได้นำเสนอให้ทราบต่อไป 
 
ด้านการเตรียมความพร้อมภารกิจที่กรมประชาสัมพันธ์รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมคือ การถ่ายทอดสดในส่วนภูมิภาคและกิจกรรมนิทรรศการ นายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวว่า การถ่ายทอดสด สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 – 8 จะคัดเลือกภาพจากจังหวัดในพื้นที่ส่งเข้าถังข่าวของ NBT เพื่อคัดเลือกภาพที่สวยงามและส่งให้โมเดิร์นไนน์ที่เป็นศูนย์ถ่ายทอดโทรทัศน์และจัดทำสารคดีสั้น 9 นาที ประมวลภาพกิจกรรมฉายเพื่อทอดพระเนตรหลังกิจกรรมทรงปั่นจักรยาน ขณะที่การจัดนิทรรศการ กรมประชาสัมพันธ์ได้รับมอบหมายให้จัดนิทรรศกาลเฉลิมพระเกียรติ "ทำดีเพื่อพ่อ” ณ สนามเสือป่า ระหว่างวันที่ 11 -13 ธันวาคม 2558 รูปแบบนิทรรศการลักษณะ Live Exhibition โดยเป็นการร่วมใจของหน่วยงานภาครัฐ ประกอบด้วยกรมและกระทรวงต่างๆ สำหรับวันที่ 11 ธันวาคม 2558 เปิดให้ชมเวลา 18.00น. และวันที่ 12 -13 เปิดให้เข้าชมเวลา09.00น. - 17.00น.
 
ในส่วนของการรักษาความปลอดภัยและการจัดการจราจร พลตำรวจเอก เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา ที่ปรึกษา (สบ10) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แจ้งความคืบหน้าในด้านความรักษาความปลอดภัย โดยสั่งการหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ทั่วประเทศให้ใช้แผนการรักษาความปลอดภัยเป็นมาตรฐานเดียวกัน ทั้งนี้ ได้ออกประกาศห้ามใช้อากาศยานไร้คนขับในพื้นที่จัดกิจกรรมไว้แล้ว หากฝ่าฝืนจะมีโทษตามกฎหมาย ในด้านการจัดการจราจรในกรุงเทพมหานครได้มีการปรับปรุงผิวถนน ฝาท่อระบายน้ำ และได้ประสานกับ กทม. ในการจัดเก็บขยะและต้นไม้ตลอดเส้นทางการปั่น นอกจากนี้ ยังได้ขอความร่วมมือการทางพิเศษและบริษัททางด่วนกรุงเทพงดเก็บค่าผ่านทางระหว่างเวลา 09.00 - 24.00 น. จำนวน 11 ด่าน คือ ด่านยมราช, ด่านหัวลำโพง, ด่านสะพานสว่าง, ด่านอุรุพงษ์, ด่านสุรวงศ์, ด่านจันทร์, ด่านสาทร, ด่านพระราม 4 – 1, ด่านพระราม 4 – 2, ด่านเพลินจิต และด่านเพชรบุรี และขอความร่วมมือจากรถไฟฟ้าบีทีเอส รถไฟฟ้าใต้ดิน และ ขสมก งดเว้นค่าบริการในการขึ้นลงสถานีและพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง 
 
ขณะที่กิจกรรมในต่างประเทศ นายเสข วรรณเมธี อธิบดีกรมสารนิเทศ ได้อธิบายถึงกิจกรรมการปั่นจักรยานในต่างประเทศซึ่งจะปั่นพร้อมกันในวันที่ 11 ธันวาคม 2558 ทั่วโลก แต่จะแบ่งช่วงเวลาการปั่นออกเป็น 3 เขตเวลา คือประเทศที่ปั่นก่อนเวลาในประเทศไทย ได้แก่ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น ประเทศที่ปั่นพร้อมกับประเทศไทย ได้แก่ ประเทศในอาเซียน และประเทศที่ปั่นหลังจากประเทศไทย ได้แก่ ประเทศในทวีปอเมริกา โดยได้ประสานสถานทูตและกงศุลไทยประสานงานอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมและบันทึกและส่งภาพที่สวยงามของแต่ละประเทศกลับประเทศไทยเพื่อออกอากาศ 
 
ส่วนของการถ่ายทอดสดโดยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย พลโท สบโชค ศรีสาคร เลขานุการบริหารโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ได้รายงานถึงการวางจุดการตั้งรถส่งสัญญาณและแบ่งเขตถ่ายทอดสดโดยขอความร่วมมือจากสถานีโทรทัศน์ต่าง ๆ ได้แก่ โมเดิร์นไนน์ ช่อง 3, สทท.(ช่อง 11), ช่อง 5, ช่อง 7 และไทยพีบีเอส ทั้งนี้ การถ่ายทอดสดโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เพื่อให้การเข้าถึงพื้นที่ถ่ายทอดสดเป็นไปโดยสะดวก 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก