About AEC

เชิญร่วมกิจกรรมไขความลับธุรกิจพิชิตตลาดมาเลเซีย

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC


 

ศูนย์ AEC BUSINESS SUPPORT CENTER กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กำหนดจัดกิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้ตลาดมาเลเซีย "Key to Success : ไขความลับธุรกิจ พิชิตตลาดมาเลเซีย” ภายใต้โครงการพัฒนาและสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการไทยสู่ตลาด CLMM (กัมพูชา ลาว เมียนมา และมาเลเซีย) ประจำปี 2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องชฎาแกรนด์ บอลรูม 1 ชั้น 2 โรงแรมบางกอกชฎา
 
โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญในตลาดมาเลเซีย มาร่วมให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
ทั้งนี้ ภายในงานดังกล่าวจะจัดให้มีกิจกรรมการให้คำปรึกษาธุรกิจระหว่างประเทศโดยเจ้าหน้าที่กรมฯ และการออกคูหาประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ Mobile Unit จากหน่วยงานเครือข่ายพันธมิตร 
ขอผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยสามารถติดต่อขอรับใบสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
1. คุณปองขวัญ โทร. 0-2938-0255 ต่อ 12, 086-082-0550 Email: connect.organizer@gmail.com
 
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก