Economy and Investment

ไทยพร้อมเดินหน้าร่วมกับอาเซียนขยายความร่วมมือเศรษฐกิจ

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC


นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ไทยได้ร่วมประชุม RCEP ระหว่างการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน ครั้งที่ 47 ระหว่างวันที่ 22 - 25 สิงหาคม 2558 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยได้ให้ความสำคัญที่จะขับเคลื่อนกลไกความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจการค้ากับ 3 ประเทศคู่ค้าหลัก คือ จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ โดยการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-จีน ไทยมีบทบาทนำในฐานะประเทศผู้ประสานงาน และขับเคลื่อนการเจรจายกระชับความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน ซึ่งครอบคลุมประเด็นการเจรจาการค้าสินค้า การค้าบริการ การลงทุน และกฎถิ่นกำเนิดสินค้า เป็นต้น ซึ่งตั้งเป้าให้มีข้อสรุปในปี 2558
 
ขณะนี้อาเซียนและจีนเดินหน้าการเจรจาอย่างเข้มข้นเพื่อให้สามารถรายงานความคืบหน้าการเจรจาต่อผู้นำอาเซียน-จีน โดยอาจจะมีการลงนามในผลการเจรจายกระดับฯ ในเดือนพฤศจิกายนนี้ ในขณะที่การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุ่นจะเน้นการเจรจาจัดทำข้อบทด้านการค้าบริการ และข้อบทด้านการลงทุน และการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-เกาหลีใต้ จะมีการลงนามในพิธีสารฉบับที่สามเพื่อแก้ไขความตกลงด้านการค้าสินค้าภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก