About AEC

ตำรวจเปิดศูนย์อาเซียน ป้องกัน ‘อาชญากรข้ามชาติ’

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ตำรวจเปิดศูนย์อาเซียน ป้

พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ผบ.ตร. มอบหมายให้ พล.ต.อ.วุฒิ ลิปตพัลลภ รอง ผบ.ตร. ในฐานะ ผอ.ศูนย์อาเซียน ตร. แสวงหาความร่วมมือกับต่างประเทศให้ได้มากที่สุดเพื่อให้ร่วมเป็นพันธมิตรในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติร่วมกัน โดยได้เชิญผู้แทนด้านความมั่นคงและกิจการตำรวจของสถานทูตประเทศอาเซียน 9 ประเทศ มาประชุมเพื่อหาแนวทางความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและแสวงหาความร่วมมือในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติที่ส่งผลร้ายแรงต่อภูมิภาค
 
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางอากาศในกลุ่มประเทศอาเซียน ปัจจุบันมีคนต่างชาติเดินทางเข้า-ออกที่สนามบินสุวรรณภูมิใน 1 วัน ไม่ต่ำกว่า 100,000 คน จากสถิติของศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในกลุ่มประเทศอาเซียนที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยจำนวนมากที่สุดคือมาเลเซีย รองลงมาได้แก่ สปป.ลาว และสิงคโปร์ และเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจะมีนักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติจำนวนมากเดินทางเข้าออกผ่านประเทศไทยอันจะนำไปสู่การเกิดอาชญากรรมในทางปกติและอาชญากรรมข้ามชาติ
 
ภัยร้ายที่ว่า อาทิ การลักลอบค้ายาเสพติด การก่อการร้าย การลักลอบค้าอาวุธ การค้ามนุษย์ การฉ้อโกงทางทะเล อาชญากรรมเกี่ยวกับธนาคารพาณิชย์และบัตรเครดิต อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ การปลอมแปลงเอกสาร การฉ้อโกงข้ามชาติ ประเภทของอาชญากรรมข้ามชาติเหล่านี้เองเป็นที่มาของกรอบและประเภทของอาชญากรรมข้ามชาติที่อาเซียนให้ความสนใจและเฝ้าระวัง โดยมีความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันผ่านฐานข้อมูลในระบบ E-ADS Database in e-ADS (ระบบฐานข้อมูลตำรวจอาเซียน) ประกอบด้วยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องคือรูปแบบการกระทำความผิด บุคคลที่เป็นผู้กระทำความผิด บุคคลสูญหายบุคคลตามหมายจับเอกสารการเดินทางที่ถูกขโมยเอกสารการเดินทางที่สูญหาย รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่ถูกโจรกรรม การกระทำผิดในรูปของขบวนการหรือองค์กรอาชญากรรม การกระทำผิดโดยยานพาหนะทางน้ำ ทรัพย์สินที่ถูกขโมย เป็นต้น
 
สำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงได้จัดตั้งศูนย์อาเซียนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) ขึ้น โดยกำหนดเปิดในวันที่ 10 มิถุนายน 2558 เพื่อรองรับและเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน "ศูนย์นี้จะมีการใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยรวมทั้งประสานความร่วมมือกับองค์การตำรวจสากล” ซึ่งปัจจุบันองค์การนี้มีประเทศสมาชิกทั้งสิ้น 190 ประเทศทั่วโลก โดยประเทศสมาชิกทั้งหมดสามารถติดต่อกันโดยตรงผ่านช่องทางการสื่อสารขององค์การตำรวจสากลที่เรียกว่า I24-7 (Information 24 hours and 7 days) เป็นระบบอินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วและความปลอดภัยสูงซึ่งจะทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของอาเซียนในการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติอย่างมีประสิทธิภาพ
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC ที่มา, ความหมาย, การท่องเที่ยว,การเดินทาง โดยจะพูดถึง Tourism Transportation เป็นหลัก