Product and Service

บทเรียนภาษาอังกฤษสำหรับ AEC

by ดวงกมล บูรณสมภพ


 

           สถาบันสอนภาษาบริติชเคาซิลและสถานทูตอังกฤษร่วมกับสำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต, กระบี่, สงขลาและกาญจนบุรีในการเปิดตัวโครงการ “Provincial Civil Servants English Project” โดยโครงการนี้จะให้การฝึกอบรมภาษาอังกฤษและทักษะในด้านการสื่อสารสำหรับผู้บริหารระดับสูง โดยเจ้าหน้าที่รัฐบาลใน 4 จังหวัดเหล่านี้จะสนับสนุนและมีส่วนร่วมกับชุมชนเพื่อการพัฒนาโอกาสทางอาชีพที่กว้างขึ้นและเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

            โดยโครงการนี้จะคัดเลือกเจ้าหน้าที่ 100 คน เพื่อมามีส่วนร่วมในการเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเร่งรัดจากผู้สอนในสถาบันบริติชเคาซิลและโรงเรียนนานาชาติบริติชภูเก็ต นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรออนไลน์ที่สามารถเลือกเรียนภาษาอังกฤษจากหลักสูตรของสถาบันบริติชเคาซิลได้

            ผู้เข้าร่วมการคัดเลือกจากหลักสูตรภาษาอังกฤษจะได้รับเชิญให้มีส่วนร่วมในหลักสูตรการพัฒนาสังคม, การประชุมและการนำเสนอ, การเจรจาต่อรองในภาษาอังกฤษโดยโครงการจะให้การสนับสนุนในการพัฒนาทักษะของเจ้าหน้าที่อาวุโสของรัฐบาลที่ต้องเผชิญกับอนาคตของการรวมอาเซียน ซึ่งในการแข่งขันจะต้องมีภาษาอังกฤษเป็นทักษะพื้นฐาน
           
ที่มา: chiangmaicitynews  
รูปภาพ: britishcouncil.vn

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC