About AEC

ความร่วมมือกับประชาคมระหว่างประเทศเกี่ยวกับปัญหาการโยกย้ายที่ผิดปกติ

by ดวงกมล บูรณสมภพ


 

                การอพยพที่ผิดปกติท​​างทะเลเป็นหนึ่งในความกังวลหลักของประเทศไทยในช่วงหลายปี โดยประเทศไทยมีความพยายามที่จะให้ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับประชาคมระหว่างประเทศในการตอบสนองต่อการเพิ่มขึ้นอย่างน่ากลัวในการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติของคนที่อยู่ในมหาสมุทรอินเดียรวมไปถึงผลักดันให้เป็นประเด็นปัญหาสำคัญที่อาเซียนต้องร่วมกันแก้ไข

                ตัวแทนของห้าประเทศที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือบังคลาเทศ, อินโดนีเซีย,มาเลเซีย,พม่าและไทยยืนยันความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมที่เหมาะสมในการอพยพและเหยื่อการค้ามนุษย์ โดยตกลงที่จะเสริมสร้างความร่วมมือในการบังคับใช้กฎหมายของเครือข่ายความผิดทางอาญา

                สำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติคือองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานและประสานงานกับผู้แทนของประเทศต่างๆ รวมถึงประเทศญี่ปุ่น, สวิตเซอร์แลนด์และสหรัฐอเมริกาเข้าร่วมในฐานะผู้สังเกตการณ์ในการประชุมเพื่อการแก้ไขปัญหาการอพยพ

ที่มา: thailand.prd.go.th
รูปภาพ: encrypted-tbn1.gstatic.com

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC