About AEC

ไทยพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทุกชาติพันธมิตร

by ดวงกมล บูรณสมภพ


 

                นายกรัฐมนตรีประจำประเทศไทยประยุทธ์ จันทร์โอชากล่าวได้การประชุมผู้แทนถาวรแห่งสหประชาชาติในโครงการซึ่งจัดโดยกระทรวงการต่างประเทศของไทย เพื่อสร้างความคุ้นเคยและแสดงศักยภาพของประเทศไทยว่ามีความพร้อมที่จะทำงานร่วมกับสหประชาชาติและประเทศที่เป็นพันธมิตรในการส่งเสริมสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืน โดยประเทศพันธมิตรประกอบด้วย 12 ประเทศได้แก่ แอนติกาและบาร์บูดา, บุรุนดี, สาธารณรัฐแอฟริกากลาง,คอโมโรส, สาธารณรัฐโดมินิกัน, กาบอง, กานา, ฮังการี, คิริบาส, นาอูรู,แคเมอรูนและวานูอาตู
 
                ในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้รายงานสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบันในประเทศไทยว่ายังคงอยู่ในขั้นตอนของการปฏิรูปไปสู่​ประชาธิปไตยที่เข้มแข็ง โดยร่างแรกของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ถูกส่งไปยังการปฏิรูปแห่งชาติตามรัฐธรรมนูญคณะกรรมการยกร่าง เพื่อทำการแก้ไขและคาดว่ากระบวนการของการแก้ไขกฎบัตรจะแล้วเสร็จในช่วงต้นเดือนกันยายนปี 2015

                ประเทศไทยมีการทำงานอย่างใกล้ชิดกับสหประชาชาติ ซึ่งเป็นความท้าทายระดับโลกในการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนและรับมือกับภัยคุกคาม  โดยนายกรัฐมนตรีชี้ให้เห็นว่าปัญหาในปัจจุบันที่สำคัญคือการค้ามนุษย์และการย้ายถิ่นที่ผิดปกติจากความไม่เท่าเทียมกันทางซึ่งเป็นประเด็นสำคัญในการแก้ไขร่วมกันของอาเซียนและประเทศไทย

ที่มา: thailand.prd.go.th
รูปภาพ: panama-immigration-services.com

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC