About AEC

ไทยและฟิจิพัฒนาความสัมพันธ์ด้่นทวิภาคี

by ดวงกมล บูรณสมภพ


 

                นายกรัฐมนตรีประจำประเทศไทยประยุทธ์ จันทร์โอชาและนาย Josaia Voreqe Bainimaraนายกรัฐมนตรีของสาธารณรัฐฟิจิได้มีโอกาสในการส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีในหลายพื้นที่ทางการเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรักษาความปลอดภัยการค้าการลงทุนและความร่วมมือทางวิชาการเพื่อต่อยอดความร่วมมือสู่ประเทศอื่นในประชาคมอาเซียน

                ประเทศไทยได้ให้ความร่วมมือในการพัฒนาประเทศฟิจิอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรมอ้อย, น้ำตาล,น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์, ประมง, พลังงานทดแทนและการท่องเที่ยว ซึ่งทั้งสองประเทศมองความเป็นไปได้ของการสร้างข้อตกลงในด้านการบิน,การเก็บภาษีและการยกเว้นวีซ่าเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างอาเซียนและฟิจิ

                ฟิจิเป็นประเทศหมู่เกาะในภูมิภาคแปซิฟิกที่มีความสำคัญต่อประเทศไทยด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น ในด้านทรัพยากรธรรมชาติที่มีเป็นจำนวนมากและฟิจิยังเป็นตลาดผู้บริโภคของไทยที่มีศักยภาพที่ดีสำหรับอนาคต เนื่องจากฟิจิอยู่ในช่วงความต้องการด้านวัสดุก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญสำหรับประเทศฟิจิ โดยความต้องการเหล่านี้เป็นภาคส่วนที่ประเทศไทยมีศักยภาพและความเชี่ยวชาญมาก

ที่มา: thailand.prd.go.th
รูปภาพ: cdn.trend.az

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC