About AEC

นายกรัฐมนตรีไทยเยือนฟิลิปปินส์

by ดวงกมล บูรณสมภพ


 


                นายกรัฐมนตรีประจำประเทศไทยประยุทธ์ จันทร์โอชามีกำหนดการเพื่อการเยือนสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เมื่อวันที่ 27-28 สิงหาคม 2015 โดยนายกรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ, เลขาธิการนายกรัฐมนตรี, รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง, รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศและรองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

                การเยี่ยมชมมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์กับฟิลิปปินส์และติดตามผลของการประชุมที่เกิดขึ้นระหว่างนายกรัฐมนตรีไทยและประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ในระหว่างการประชุมสุดยอดเอเปคในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2014โปรแกรมการเยี่ยมชมของนายกรัฐมนตรีจะรวมไปถึงการวางพวงหรีดที่อนุสาวรีย์โฮเซริซอและเข้าหารือทวิภาคีกับประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์ รวมไปถึงการออกแถลงการณ์ร่วมที่ทำเนียบประธานาธิบดีฟิลิปปินส์

                โดยฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่แปดของอาเซียนที่นายกรัฐมนตรีจะทำการเยือน นอกจากนี้ยังจะมีการหารือร่วมกับกรรมการผู้จัดการใหญ่ของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการค้าการลงทุน, การศึกษาและการบริการทางอากาศของประเทศฟิลิปปินส์

ที่มา: thailand.prd.go.th
รูปภาพ: assets.rappler.com

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC