STAFF RECOMMENDED

9
เชิญร่วมกิจกรรมไขความลับธุรกิจพิชิตตลาดมาเลเซีย

ศูนย์ AEC BUSINESS SUPPORT CENTER กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กำหนดจัดกิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้ตลาดมาเลเซีย "Key to Success : ไขความลับธุรกิจ พิชิตตลาดมาเลเซีย...

9
นิวซีแลนด์ประกาศเปิดเส้นทางบินตรงนครโฮจิมินห์

สายการบินแอร์นิวซีแลนด์ได้ประกาศเปิดเส้นทางบินตรงนครโฮจิมินห์ในปีหน้า โดยจะเริ่มให้บริการในเดือนมิถุนายนปี 2016 ซึ่งจะให้บริการ 3 เที่ยวต่อสัปดาห์ด้วยเครื่องบินโบอิ้ง767-300 นาย Christopher Luxon ซีอีโอของสายการบิน...

9
สิงคโปร์ติดอันดับประเทศที่เอื้อต่อการทำธุรกิจมากที่สุดในโลก

ธนาคารโลกระบุว่า สิงคโปร์ยังคงเป็นประเทศที่เอิ้อต่อการประกอบธุรกิจมากที่สุดในโลก ในขณะที่ประเทศกำลังพัฒนาหลายประเทศได้ปฏิรูปด้านกฎเกณฑ์และเงื่อนไขให้ง่ายต่อการทำธุรกิจเพิ่มมากขึ้น รายงาน "Doing Business 2016: Measuring...

9
การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนด้านประวัติศาสตร์

ตัวแทนผู้นำของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน)จะมีการรวมตัวกันในเมืองหลวงของประเทศพม่าสำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียน...

9
อาเซียนและยูนิเซฟสร้างกรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือ

กรอบข้อตกลงความร่วมมือ (FAC) ระหว่างสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) และกองทุนสหประชาชาติเพื่อเด็ก (ยูนิเซฟ)...

9
อาเซียนพัฒนาไปข้างหน้าด้วยความร่วมมือของภาครัฐและเอกชน

ในฐานะที่อาเซียนจะเป็นประชาคมที่สมบูรณ์ในปี 2015 ทำให้ต้องมีความตระหนักถึงความเป็นประชาคมที่เข้มแข็งโดยคณะกรรมการประสานงานอาเซียน (ACCC)ได้มีการประชุมความร่วมมือภาครัฐและเอกชน อาเซียน (PPP)ในกรุงมะนิลา...

9
ความร่วมมือกับประชาคมระหว่างประเทศเกี่ยวกับปัญหาการโยกย้ายที่ผิดปกติ

การอพยพที่ผิดปกติทางทะเลเป็นหนึ่งในความกังวลหลักของประเทศไทยในช่วงหลายปี...

9
ประเทศไทยเรียกร้องให้แก้ปัญหาการย้ายถิ่นที่ผิดปกติ

ประเทศไทยได้มีการเรียกร้องให้ทุกประเทศที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะประเทศต้นกำเนิดของการอพยพหรือประเทศปลายทางให้มีจิตวิญญาณของมิตรภาพและหาวิธีการแก้ไขปัญหาของการย้ายถิ่นที่ผิดปกติทางทะเลในภูมิภาคนี้ ใน...

9
ไทยพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทุกชาติพันธมิตร

นายกรัฐมนตรีประจำประเทศไทยประยุทธ์ จันทร์โอชากล่าวได้การประชุมผู้แทนถาวรแห่งสหประชาชาติในโครงการซึ่งจัดโดยกระทรวงการต่างประเทศของไทย...

9
ไทยและฟิจิพัฒนาความสัมพันธ์ด้่นทวิภาคี

นายกรัฐมนตรีประจำประเทศไทยประยุทธ์ จันทร์โอชาและนาย Josaia Voreqe Bainimaraนายกรัฐมนตรีของสาธารณรัฐฟิจิได้มีโอกาสในการส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีในหลายพื้นที่ทางการเมือง...

9
การรักษาความปลอดภัยชายแดนเพื่อความพร้อมสำหรับอาเซียน

รัฐบาลไทยได้ให้ความสำคัญในการบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเกิดขึ้นของประชาคมอาเซียนในตอนสิ้นปี 2015 โดยในการปาฐกถาพิเศษในการประชุมระดับภูมิภาคเรื่อง...

9
สหรัฐยืนยันการลงทุนในไทยยังมีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ดี

กลุ่มนักธุรกิจสหรัฐได้ยืนยันว่าประเทศไทยจัดเป็นประเทศที่มีศักยภาพที่ดีในการลงทุนในภูมิภาคอาเซียนและพวกเขาต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างเศรษฐกิจไทย โดย 70 สมาชิกของ US-ASEAN BusinessCouncil จาก 29...

9
ความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับประเทศจีนผ่านประเทศไทย

ในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียน-จีนที่จัดขึ้นในกรุงกัวลาลัมเปอร์...

9
พัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาของอาเซียน

กระทรวงศึกษาธิการจะจัดตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อการศึกษาอาเซียนและมีแผนที่จะผลักดันประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน โดยรองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศึกษากล่าวว่า การตัดสิน...

9
ไทยแบ่งปันประสบการณ์ในการควบคุมหมอกควัน

ประเทศไทยได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการควบคุมมลพิษด้านหมอกควันในภาคเหนือ เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการต่อสู้กับปัญหาที่เกิดขึ้น...

9
นายกรัฐมนตรีไทยเยือนฟิลิปปินส์

นายกรัฐมนตรีประจำประเทศไทยประยุทธ์ จันทร์โอชามีกำหนดการเพื่อการเยือนสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เมื่อวันที่ 27-28 สิงหาคม 2015 โดยนายกรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ, เลขาธิการนายกรัฐมนตรี,...

9
ข้อตกลงไทย-พม่าในการก่อสร้างสะพานมิตรภาพแห่งที่ 2

ประเทศไทยและสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าได้ลงนามในข้อตกลงเกี่ยวกับการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย - พม่าแห่งที่สองในการข้ามแม่น้ำเมย เพื่อเชื่อมโยงอำเภอแม่สอด จังหวัดตากของไทยกับเมืองเมียวดีในประเทศพม่า...

9
การรับมือภัยพิบัติในอาเซียน

การประชุมสัมมนาได้ร่วมกันจัดการประชุมโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและศูนย์ประสานงานอาเซียนสำหรับการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในการจัดการภัยพิบัติ (ศูนย์ AHA)...

9
ไทยและฟิจิลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางเทคนิค

ประเทศไทยและสาธารณรัฐฟิจิได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU)ว่าด้วยความร่วมมือทางเทคนิคและทั้งสองประเทศได้แสดงความตั้งใจที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์ทวิภาคีในโอกาสที่นายกรัฐมนตรีทั่วไปประยุทธ์...

9
ความร่วมมืออาเซียนในการประกันคุณภาพระดับอุดมศึกษา

ประเทศไทยได้มีการหารือด้านความพยายามกับคู่ค้าของอาเซียนเพื่อที่จะพัฒนาความร่วมมือในการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของอาเซียน นอกเหนือจากประเทศสมาชิกอาเซียนและสมาชิกบวกสาม คือ ญี่ปุ่น...