Related Articles

Art of salt ครั้งที่ 2 วันที่ 14-16 มี.ค. 57

by Editor Aectourismthai

Art of salt ครั้งที่ 2 ว


จังหวัดเพชรบุรี  ขอเชิญร่วมงาน "Art of salt" หรือ ถนนเกลือ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม 2557 ณ อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เวลา 10.00-21.00 น.

           เนื่องด้วย จังหวัดเพชรบุรี มีเส้นทางเลียบชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตั้งแต่ทางแยกกิโลเมตรที่ 72 จังหวัดสมุทรสงคราม ผ่านอ่าวบางตะบูน บางขุนไทร ปากทะเล แหลมผักเบี้ยมายังหาด เจ้าสำราญ หาดบึกเตียน และหาดชะอำ ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวตามริมถนน  เช่น วิถีชีวิตชุมชนประมง, ป่าชายเลน, วิถีชีวิตชาวนาเกลือ, แหล่งสำหรับดูนก, แหล่งศึกษาดูงานตามโครงการพระราชดำริฯ ซึ่งเหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับกลุ่มขับรถ, กลุ่มรักธรรมชาติ, กลุ่มจักรยาน ที่ต้องการชมวิถีชีวิตธรรมชาติ พักผ่อน และถ่ายรูปตามจุดต่าง ๆ

          โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเดือนพฤศจิกายน-พฤษภาคม ของทุกปี จะมีการทำนาเกลือเรียงราย 2 ข้างทาง เป็นจำนวนมากก่อให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงาม แต่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มักจะขับรถผ่านหรือแวะถ่ายรูปเท่านั้น และเพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ควบคู่ไปกับการท่องเที่ยว ในบริเวณเส้นทาง Scenic Route ที่สวยงามให้เป็นที่รู้จักมายิ่งขึ้น
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)สำนักงานเพชรบุรี จึงได้จัดกิจกรรมท่องเที่ยวในช่วงฤดูการทำนาเกลือ เพื่อให้นักท่องเที่ยวในช่วงฤดูการทำนาเกลือ เพื่อให้นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจ มีโอกาสได้รู้จัก วิถีชีวิตการทำนาเกลือ อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ในการผลิตเกลือสมุทรอันดับที่ 1 ในประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย อีกทั้งยัง เป็นการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีคุณค่าแก่นักท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวตัวอย่างให้กับคนในพื้นที่ เพื่อต่อยอดในการสร้างสรรค์ กิจกรรมการท่องเที่ยวแบบเรียนรู้ในอนาคตต่อไป อีกด้วย

           ภายในงานมีกิจกรรมหลากหลายอย่าง เช่น ชมนิทรรศการเกลือ, การชมงานศิลป์ประติมากรรมเกลือ, เที่ยวตลาดอิ่มสุข, ขี่รถบดนาเกลือ, จำหน่ายอาหารทะเลตากแห้ง, การทำสปาเกลือ, การทำ D.I.Y.เกลือสีในขวดแก้ว และฟังดนตรีภายในงาน ทั้งนี้สำหรับผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเพชรบุรี โทรศัพท์ 0 3247 1005-6ที่มา กระปุก

Editor Aectourismthai

รวบรวมข่าวสาร AEC