Transportation

กรมทางหลวงเปิดจุดพักรถบรรทุกแห่งแรกของประเทศที่นครราชสีมา รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

กรมทางหลวงเปิดจุดพักรถบร
 

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธี เปิดจุดจอดพักรถบรรทุก ( Truck Rest Area) บริเวณสถานีตรวจสอบน้ำหนักโนนสูง บนถนนทางหลวงหมายเลข 2 นครราชสีมา – โนนสูง กม.170+000 อ.โนนสูง จังหวัดนครราชสีมา เป็นแห่งแรกของประเทศไทย
 
ตามนโยบายลดอุบัติเหตุและความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร ส่งเสริมการเรียนรู้การเดินทางและการใช้ การขนส่งอย่างปลอดภัย พัฒนาโครงสร้างและพัฒนาจุดจอดพักรถบรรทุกตามเส้นทางขนส่งสินค้าหลักของประเทศ และรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในอนาคต ทั้งนี้กรมทางหลวงได้มีแผนพัฒนาจุดจอดพักรถบรรทุก ทั้งหมดจำนวน 41 จุด โดยแบ่งเป็น ศูนย์บริการพักรถบรรทุก 13 แห่ง จุดพักรถบรรทุก 28 แห่ง เพื่อให้มีจุดพักรถบรรทุกครอบคลุมทั่วประเทศ สำหรับโครงการก่อสร้างจุดจอดรถบรรทุก ที่จังหวัดนครราชสีมา ถือเป็นจุดจอดรถบรรทุกแห่งแรกของประเทศไทย เนื้อที่ 12 ไร่ ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 44 ล้านบาท ซึ่งสามารถจอดรถบรรทุกได้ จำนวน 23 คัน พื้นที่จอดรถส่วนบุคคลและรถคนพิการ 22 คัน ห้องน้ำชายและหญิง รวม 20 ห้อง ห้องอาบน้ำชายและหญิง 8 ห้อง ศาลาเฉลิมพระเกียรติ 1 หลัง และกล้อง CCTV เพื่ออำนวยความสะดวก ปลอดภัยแก่ผู้มาใช้บริการ