About AEC

รัฐสภาเมียนมาผ่านร่างกฏหมายห้ามสาวพุทธแต่งงานกับหนุ่มข้ามศาสนา

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

รัฐสภาเมียนมาผ่านร่างกฏห

รัฐสภาเมียนมารับรองร่างกฎหมายแต่งงานพิเศษของสตรีชาวพุทธเมื่อวันที่ 7 ก.ค.ที่ผ่านมา โดยร่างกฎหมายดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมการแต่งงานระหว่างหญิงชาวพุทธและชายต่างศาสนา โดยที่คู่ชายหญิงต้องยื่นเรื่องต่อเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเพื่อขออนุญาตและประกาศต่อสาธารณชนถึงการหมั้นหมาย หากไม่ถูกคัดค้าน ทั้งคู่จึงจะสามารถแต่งงานกันได้ ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตามจะมีโทษจำคุกนาน 2 ปี 
 
สหประชาชาติ ได้ออกแถลงการณ์ เมื่อวันพุธที่ผ่านมา (8 ก.ค.) ว่า ร่างกฎหมายนี้เลือกปฏิบัติต่อสตรี ด้วยการกำหนดข้อจำกัดต่อสิทธิของสตรีที่นับถือศาสนาพุทธที่จะสมรสกับผู้ที่นับถือต่างศาสนา และกฎหมายนี้เป็นอันตรายต่อชนกลุ่มน้อยทางศาสนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ชายที่ไม่ได้นับถือศาสนาพุทธ
 
อย่างไรก็ตามร่างกฎหมายฉบับนี้ต้องได้รับการลงนามให้เป็นกฎหมายที่สมบูรณ์จากประธานาธิบดีเต็งเส่ง และหากได้รับการอนุมัติจะเป็นกฎหมายฉบับที่ 2 จากทั้งหมด 4 ฉบับที่ถูกเสนอผ่านรัฐสภา โดยกลุ่มสิทธิมนุษยชนมองว่าเป็นการใช้ประโยชน์จากความกลัวระหว่างชุมชนชาวพุทธและมุสลิม 
 
กฎหมายควบคุมประชากร ยังอนุญาตให้รัฐบาลท้องถิ่นออกกฎระเบียบการวางแผนครอบครัวเพื่อลดอัตราการเกิด ที่ได้รับการรับรองจากประธานาธิบดีไปเมื่อเดือนพ.ค.ที่ผ่านมา
 
เมียนมา ที่ประชากรส่วนใหญ่ในประเทศนับถือศาสนาพุทธต้องเผชิญกับความรุนแรงทางศาสนาในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา หลังคลื่นความรุนแรงปะทุขึ้นในรัฐยะไข่ในปี 2555 ที่เป้าหมายส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมและได้ลุกลามไปทั่วประเทศ