Tourism

ททท. จัดงาน “มหกรรมสานศิลป์ แผ่นดินอาเซียน” รับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดประตูรับ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จัดงาน “มหกรรมสานศิลป์ แผ่นดินอาเซียน” (ASEAN ONE MULTICULTURAL FESTIVAL 2015) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ททท. จัดงาน “มหกรรมสานศิ

 
นายนพดล ภาคพรต ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ด้วยในปี 2558 ประเทศในกลุ่มอาเซียน จำนวน 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ บรูไน ลาว กัมพูชา เวียดนาม และเมียนมาร์ ได้มีการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยมีพันธสัญญาที่จะรวมกันเป็นหนึ่งเดียว เพื่อที่จะให้มีผลประโยชน์ร่วมกันทางเศรษฐกิจ ซึ่งประเทศไทย ได้รับผิดชอบด้านการท่องเที่ยว เนื่องจากมีความพร้อมทางด้านทรัพยากร และที่ตั้งเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค ประกอบกับใน ปีนี้รัฐบาลประกาศให้เป็นปีท่องเที่ยววิถีไทย เพื่อสร้างการรับรู้ถึงภาพลักษณ์มิตรไมตรี ของคนไทย ความเป็นอยู่แบบไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จึงกำหนดให้มีการจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในชื่อโครงการ “มหกรรมสานศิลป์ แผ่นดินอาเซียน” (ASEAN ONE MULTICULTURAL FESTIVAL 2015) โดยใช้พื้นที่ลานประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมขึ้นในวันศุกร์ที่ 10 และวันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2558 เพื่อสร้างการรับรู้ประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางการเดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงในภูมิภาคอาเซียน การจัดแสดงงานศิลปะและวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างและหลากหลาย ของแต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียนที่มีเสน่ห์และน่าสนใจ จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่การจัดงาน
 
ททท. จัดงาน “มหกรรมสานศิ
 
มหกรรมสานศิลป์ แผ่นดินอาเซียน” (ASEAN ONE MULTICULTURAL FESTIVAL 2015) ในครั้งนี้ จะมีการแบ่งพื้นที่จัดงานออกเป็น 4 โซน คือ โซน 1. การจัดแสดงดนตรี (ASEAN ONE) ซึ่งเป็นการแสดงดนตรีจากนักร้อง และนักดนตรีจากประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ อาทิ ประเทศไทย นำโดย ขุนอิน หนึ่ง ETC อ.ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี Pchy Witwisit สมศักดิ์ รินนายรักษ์ และThe Sound of Siam  ประเทศมาเลเซีย นำโดย Tay Cher Siang & Winnie Ho ประเทศกัมพูชา นำโดย Yun Khean ประเทศเมียนมาร์ นำโดย Myo min Aung ประเทศเวียดนาม นำโดย Tran Manh Tuan ประเทศอินโดนีเซีย นำโดย Nita Aartsen ประเทศฟิลิปปินส์ นำโดย Rydama Soriano ประเทศลาว นำโดย นวลดี ราชวง ประเทศบรูไน Mohmd Abdoh Damit และประเทศสิงคโปร์นำโดย Malissa Tham
 
โซน 2. ASEAN PAVILION การจัดนิทรรศการเชิงวัฒนธรรมและการจัดแสดงตัวตนของ คนอาเซียนที่สะท้อนความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน แต่ในขณะเดียวกันก็ถ่ายทอดอัตลักษณ์ของแต่ละประเทศ บอกเล่าผ่านภาพถ่ายผู้คน วิถีชีวิต และตื่นตากับการสาธิตงานศิลปะ หัตถกรรม เครื่องจักสาน พร้อมกับการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้าน          โซน 3. We Are ASEAN เป็นการนำเสนอภาพถ่ายของผู้คนและวิถีชีวิตของแต่ละประเทศ มาร้อยเรียงเป็นภาพเคลื่อนไหว ฉายลงบนกำแพงของประตูท่าแพ ภาพที่ปรากฎจะสะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายของผู้คนและวิถีชีวิตได้อย่างน่าสนใจ 
โซน 4. ASEAN Food มีการจำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่มนานาชาติ โดยเน้นอาหารท้องถิ่นของประเทศอาเซียน ซึ่งจัดโดยสมาคมโรงแรมเชียงใหม่ เพื่อให้ผู้เข้าชมงานได้รับประทานอาหารในบรรยากาศสบาย ๆ ของเมืองเชียงใหม่อีกด้วย   
 
 
ททท. จัดงาน “มหกรรมสานศิ
 
นายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ได้กล่าวยืนยันความพร้อมของเทศบาลนครเชียงใหม่ในฐานะเจ้าบ้านทั้งในด้านสถานที่ การเดินทาง ที่พัก ซึ่งพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย ชาวต่างชาติได้เป็นอย่างดี  
 
ในขณะเดียวกัน นายเศกพล อุ่นสำราญ (โก้ มิสเตอร์แซกแมน) ให้ข้อมูลของการแสดงดนตรีในงานนี้ว่า ได้มีการรวมตัวของนักร้องและนักดนตรี จาก 10 ประเทศอาเซียน และที่เป็นพิเศษของการแสดงดนตรีในครั้งนี้คือ จะมีการร่วมแสดงโชว์ของศิลปินจากทุกๆประเทศอาเซียนในเพลง ASEAN ONE ซึ่งเป็นเพลงที่แต่งขึ้นมาสำหรับงานนี้โดยเฉพาะ   
 
ขอเรียนเชิญนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานมหกรรมสานศิลป์ แผ่นดินอาเซียน (ASEAN ONE Multicultural Festival 2015) ท่านจะได้สัมผัสกับความหลากหลายทางศิลปะและวัฒนธรรมของดินแดนแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ TAT Call Center 1672 และ เว็บไซต์ของ ททท. www.tourismthailand.org นายนพดล  ภาคพรต กล่าวปิดท้าย