Tourism HUB

Tourism

ยูเนสโกขึ้นทะเบียนทะเลสาบอินเล เป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑล เป็นแห่งแรกของเมียนมา

  องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโก มีมติในที่ประชุมที่กรุงปารีสของฝรั่งเศส ขึ้นทะเบียนทะเลสาบอินเล...

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC -

Economy and Investment / by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Jun 26, 2015

การท่าเรือแห่งประเทศไทยลงนามความร่วมมือกับการท่าเรือเมียนมา

  เรือตรี ทรงธรรม จันทประสิทธิ์ ผู้อำนวยการท่าเรือกรุงเทพ รักษาการแทนผู้อำนวยการ กทท. พร้อมด้วย เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร รองผู้อำนวยการ กทท. สายบริหารสินทรัพย์และพัฒนาธุรกิจ และ นายอดิสรณ์ อโนทัย...

About AEC / by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Jun 26, 2015

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเฟ้นวรรณกรรมเด่นเชื่อมสัมพันธ์ "อาเซียน"

  นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวว่า ตามแผนการดำเนินงานรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนของกระทรวงวัฒนธรรมได้มอบหมายให้สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.)...

Tourism / by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Jun 26, 2015

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์กรเครือข่ายท่องเที่ยวและกีฬา ด้านการบริหารจัดการเชิงบูรณาการเพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน

  มูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์กรเครือข่ายท่องเที่ยวและกีฬา...

Tourism / by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Jun 26, 2015

มาเลเซียเปิดตัวทีวีท่องเที่ยวในอาเซียนตลอด 24 ชม.ช่องแรก

  เมื่อเร็วๆนี้ นายกรัฐมนตรี นาจิบ ราซัค เป็นประธานในพิธีเปิดสถานีโทรทัศน์ โกอาเซียน GOAsean  ซึ่งแพร่ภาพผ่านสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม แอสโตร ช่อง 737 โดยมีการนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว...

Economy and Investment / by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Jun 23, 2015

คลังเดินหน้าจัดซื้อแบบดิจิทัล

  นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รมช.คลัง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางได้ลงนามความร่วมมือกับธนาคารพาณิชย์ 15 แห่ง เพื่อออกหนังสือค้ำประกันทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ อี-การันตี...

Economy and Investment / by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Jun 23, 2015

รมว.พลังงาน หนุน ปตท. กฟผ. ลงทุนธุรกิจพลังงานเพื่อนบ้าน

  นายณรงค์ชัย อัครเศรณี รมว.พลังงาน เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงานได้ส่งเสริมนโยบายความร่วมมือในกิจการพลังงานกับประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้น โดยอาศัยบทบาทของ บมจ.ปตท. และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)...

Tourism / by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Jun 18, 2015

ไทยกับความคืบหน้าของการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558

  จากคำแถลงนโยบายรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีต่อรัฐสภา หนึ่งในจุดมุ่งหมายของนโยบายรัฐบาล คือ "เพื่อนำประเทศไทยไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนปี 2558 อย่างสมบรูณ์...