หลักสูตรแกนกลางอาเซียน หรือ ASEAN Curriculum Sourcebook

หลักสูตรแกนกลางอาเซียน หรือ ASEAN Curriculum Sourcebook ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมร
ัฐมนตรีศึกษาอาเซียนให้แจกจ่ายไปยังโรงเรียนต่างๆทั่วอาเซียนแล้ว ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2555 หลักสูตรนี้จะเป็นแม่บทให้กับ "ครู" ทั่วอาเซียนในการให้การศึกษาเกี่ยวกับอาเซียนแก่เยาวชนในทิศทางเดียวกัน โดยที่กระทรวงศึกษาธิการของแต่ละประเทศสมาชิกอาจนำไปปรับใช้เป็นหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับอย่างไร ก็สุดแท้แต่ประเทศนั้นค่ะ
คุณครูหรือผู้สนใจคนไหนอยากได้หลักสูตรฉบับเต็มไปเตรียมพร้อมไว้ก่อน สามารถdownloadได้ที่

http://www.vnseameo.org/zakir/ASEAN_Curriculum_Sourcebook.pdf
โดย Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2555
พิมพ์หน้านี้