About AEC

วัดวิชุลนราช, หลวงพระบาง

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

วัดวิชุลนราช

ที่ตั้ง:ถนนวิชุลนราชทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองหลวงพระบาง

ปีที่สร้าง:พ.ศ.2046

รัชสมัย:พระเจ้าวิชุลนราช

เวลาเปิด-ปิด:07.00 a.m.-05.00 p.m.

ค่าธรรมเนียมเข้าชม:20.000 Kip/ คน

แม้ว่าในหลวงพระบางจะเป็นเมืองที่มีวัดอยู่มากมาย แต่วัดที่ดูแปลกตาที่สุดต้องยกให้วัดนี้ด้วยพระธาตุเจดีย์รูปร่างโค้งมนเหมือนผลแตงโมโดนเด่นมองเห็นแต่ไกลแม้เพียงคุณนั่งรถผ่านไปยังถนนวิชุลนราช

จะแลเห็นเจดีย์รูปทรงแตงโมผ่าครึ่งนี้สะดุดตาจนมีชื่อเรียกขานเล่นๆ ของชาวหลวงพระบางว่า“วัดพระธาตุหมากโม”และเจดีย์รูปทรงแปลกตานี้เองที่กระทรวงแถลงข่าวและวัฒนธรรมของลาว ยกให้มีความสำคัญ วัดพระธาตุหมากโมเคยเป็นที่ประดิษฐานพระบางซึ่งได้อาราธนาขึ้นมาจากเมืองเวียงคำมีเจดีย์ปทุมหรือพระธาตุดอกบัวใหญ่ซึ่งพระนางพันตีนเชียงพระอัครมเหสีของพระเจ้าวิชุลนราช

โปรดฯให้สร้างขึ้นในปีพ.ศ.2507หลังจากสร้างวัดเสร็จแล้วที่มาของชื่อพระธาตุหมากโมมาจากการที่ชาวหลวงพระบางเห็นรูปทรงของเจดีย์คล้ายผลแตงโมผ่าครึ่งหรือเป็นทรงโอคว่ำคล้ายสถูปแบบฟองน้ำที่เมืองสาญจีประเทศอินเดียยอดพระธาตุมีลักษณะคล้ายรัศมีเปลวไฟของพระพุทธรูปแบบลังกาหรือสุโขทัยบริเวณมุมฐานชั้นกลางและชั้นบนมีเจดีย์ทิศทรงดอกบัวตูมทั้งสี่มุมพระธาตุหมากโมนี้เคยถูกบูรณะปฏิสังขรณ์มาแล้ว2ครั้ง

คือในปีพ.ศ.2402รัชสมัยของเจ้ามหาชีวิตสักรินทร์ (คำสุก)ซึ่งเป็นพระราชบิดาของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์และบูรณะอีกครั้งในปีพ.ศ.2457ในรัชสมัยของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ในการบูรณะครั้งนี้ได้มีการค้นพบโบราณศิลปะวัตถุมากมายเช่นเจดีย์ทองคำ,พระพุทธรูปหล่อสำริด,พระพุทธรูปทองคำ,พระพุทธรูปเงินโดยเฉพาะพระพุทธรูปที่แกะสลักจากแก้วเช่นเดียวกับพระแก้วมรกต โบราณวัตถุนี้ได้นำถวายเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์และเก็บรักษาไว้ในพระราชวังหลวงพระบางจวบจนปัจจุบัน

ถัดมาที่ตัวพระอุโบสถหรือที่ชาวลาวเรียกว่า“สิม”สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่ประดิษฐานพระบางตัวอุโบสถมีรูปทรงแบบอาคารไทลื้อสิบสองปันนาจุดเด่นอยู่ที่ส่วนคอชั้นสองจะยกระดับสูงขึ้นไป ส่วนบนหลังคาประดับด้วย“โหง่”รูปพยานาค3เศียรตรงกลางสันหลังคามีช่อฟ้าเป็นรูปปราสาทยอดฉัตรเล็กๆ ลดหลั่นหลายชั้นประดับอยู่หน้าต่างอุโบสถประดับด้วยลูกมะหวดขนาดใหญ่บานประตูด้านหน้าทั้ง3ช่อง

แกะสลักลงรักปิดทองรูปพระศิวะ,พระวิษณุ,พระพรหมและพระอินทร์อย่างสวยงามตามแบบศิลปะเชียงขวาง ภายในอุโบสถมีพระประธานขนาดใหญ่ด้านหลังพระประธานมีโบราณวัตถุที่เก็บรวบรวมจากวัดร้างต่างๆ ในหลวงพระบางเช่นพระพุทธรูปสำริดไม้จำหลักลวดลายต่างๆพระพุทธรูปไม้แกะสลักลงรักปิดทองสูงเท่าคนจริงจำนวนมาก 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

เป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยว เราจะนำเสนอแหล่งท่องเที่ยว และรวบรวมแหล่งท่องเที่ยว ไม่ว่าทุกท่านต้องการไปท่องเที่ยวที่ไหนภายในประเทศอาเซียน