About AEC

วัดใหม่สุวรรณภูมาราม, หลวงพระบาง

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

วัดใหม่สุวรรณภูมาราม
ที่ตั้ง:ถนนศรีสว่างวงศ์ใกล้กับพระราชวังหลวงพระบาง

รัชสมัย:พระเจ้าอนุรุท

เวลาเปิด-ปิด:07.00 a.m.-06.00 p.m.

ค่าธรรมเนียมเข้าชม:10.000 Kip/คน

วัดใหม่สุวรรณภูมารามหรือที่ชาวหลวงพระบางเรียกกันสั้นๆว่า"วัดใหม่"เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชบุญทันซึ่งเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์สุดท้ายของลาวและยังเคยเป็นที่ประดิษฐานพระบางพระพุทธรูปคู่เมืองหลวงพระบางในรัชสมัยของเจ้ามหาชีวิตสักรินฤทธิ์จนกระทั่งถึงปีพ.ศ.2437จึงได้อัญเชิญพระบางไปประดิษฐานในหอพระบางภายในพระราชวังจวบจนกระทั่งปัจจุบันเมื่อมาเยือนวัดแห่งนี้สิ่งที่เราจะสังเกตเห็นถึงความแตกต่างจากวัดอื่นๆ คือตัวอุโบสถ(สิม) ลักษณะจะเป็นอาคารทรงโรงหลังคามีขนาดใหญ่มีชายคาปกคลุมทั้งสี่ด้านสองระดับต่อเนื่องกัน

ด้านข้างมีฐานยื่นออกมารับกับชายคาที่ทอดยาวลงเกือบดินพื้นดินบนยอดหลังคาเป็นหน้าจั่วขนาดใหญ่โดยมีหลังคาเล็กๆซ้อนอยู่อีกชั้นหนึ่งตรงกลางของหลังคาเล็กประดับช่อฟ้า ด้านหลังมีหอขวางสร้างขึ้นติดกันเชื่อว่ามาต่อเติมในภายหลังที่ระเบียงด้านหน้ามีอาคารคล้ายศาลาขวางครอบอยู่มีหลังคาติดกับหลังคาอุโบสถที่เสาลงรักปิดทองอย่างสวยงาม ผนังด้านหน้าพระอุโบสถตกแต่งด้วยภาพลงรักปิดทองดูเหลืองอร่ามงามตายาวตลอดผนังเล่าเรื่องพระเวสสันดรชาดกโดยฝีมือช่างหลวงประจำรัชกาลเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ด้านล่างเป็นรูปสัตว์ชนิดต่างๆมีรูปช้างน้ำอยู่ด้านล่างขวาของภาพส่วนบานประตูแกะสลักเป็นรูปเทวดาศิลปะแบบเชียงขวาง

ภายในพระอุโบสถมีพระพุทธรูปนับหมื่นนับแสนองค์บนผนังสีแดงคล้ายกับที่เคยพบเห็นในวัดบางแห่งของจังหวัดเชียงใหม่ตรงกลางเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องมีพระพักตร์ที่งดงามจัดเป็นกลุ่มพระพุทธรูปหลวงพระบางแบบหนึ่งตรงข้ามด้านหน้าพระอุโบสถมีอาคารก่ออิฐถือปูนหลังเล็กๆ2หลังขนาดต่างกัน ชาวลาวเรียกว่า"อูบมุง"ขนาบข้างพระธาตุทรงดอกบัวสี่เหลี่ยมอูบมุงหลังใหญ๋หันหน้ามาทางพระอุโบสถภายในมีพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดค่อนข้างใหญ่ประดิษฐานอยู่ส่วนอูบมุงหลังเล็กหันหน้าออกถนนบริเวณภายในวัดใหม่มีการจัดวางผังอาคารกลุ่มพุทธวาสและสังฆาวาสแยกออกเป็นสัดส่วนมีแนวต้นไม้เล็กๆคั่นอยู่

ในช่วงปีใหม่ลาว (เดือนเมษายนของทุกปี) ทางการได้มีการอัญเชิญ "พระบาง" ซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของหลวงพระบาง มาไว้ที่ลานด้านหน้าของวัดใหม่แห่งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้สรงน้ำอีกด้วย 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

เป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยว เราจะนำเสนอแหล่งท่องเที่ยว และรวบรวมแหล่งท่องเที่ยว ไม่ว่าทุกท่านต้องการไปท่องเที่ยวที่ไหนภายในประเทศอาเซียน