About AEC

มาเรียนรู้ ภาษาเขมร รับประชาคมอาเซียน

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ถนน บันได จมูก ตำรวจ... คำเหล่านี้มักพบบ่อย ๆ ในชีวิตประจำวันของคนไทย แต่หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าคำเหล่านี้เป็นคำที่มีที่มาจากภาษาเขมร ซึ่งทำให้รู้ว่าภาษาเขมรมีอิทธิพลต่อภาษาไทยมากเลยทีเดียว ดังนั้น วันนี้เราจะมานำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับภาษาเขมร เพื่อเตรียมตัวรับมือกับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) พ.ศ. 2558

มาว่ากันถึงสาเหตุที่ภาษาเขมร มีอิทธิพลต่อภาษาไทยมากกันก่อน กล่าวคือ นอกจากสภาพภูมิศาสตร์ระหว่างไทยกับเขมรจะติดกันแล้ว เรื่องของศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ก็มีส่วนเกี่ยวข้องไม่น้อย เนื่องจากภาษาเขมร ได้รับอิทธิพลมาจากภาษาบาลีและสันสกฤต ผ่านทางศาสนาพุทธและพราหมณ์ กระทั่งต่อมาไทยก็ได้รับอิทธิพลต่าง ๆ มาจากเขมรอีกทอดหนึ่ง เข้ามาในรูปแบบของภาษาและประเพณีต่าง ๆ

นอกจากนี้ คนไทยในชายแดนกัมพูชา ที่อยู่ในจังหวัดสุรินทร์ ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ อุบลราชธานี และร้อยเอ็ด ก็ต่างพูดภาษาเขมรได้ และในกัมพูชาก็ระบุภาษาเขมรตามชายแดน เป็นภาษาถิ่นด้วยเช่นกัน เหมือนกับคนไทย มีภาษาเหนือ ภาษาใต้ เป็นต้น โดยชาวเขมรเรียกภาษาถิ่นนี้ว่า ภาษาเขมรบน หรือภาษาเขมรสุรินทร์นั่นเอง

เมื่อเข้าสู่เนื้อหาความรู้เบื้องต้นของภาษาเขมร จะพบว่า เป็นภาษาที่แตกต่างจากประเทศเพื่อนบ้านของกัมพูชาอย่างชัดเจน (ไทย ลาว เวียดนาม) เนื่องจากเป็นภาษาที่ไม่มีวรรณยุกต์ ส่วนเรื่องไวยากรณ์มีการเรียงลำดับเหมือนภาษาไทย คือ ประธาน กริยา กรรม การจัดรูปประโยคก็คือการนำคำเดี่ยวมาเติมกันเป็นประโยคเดียวไม่ต่างจากภาษาไทย

ตัวอย่างภาษาเขมรที่ใช้ในชีวิตประจำวัน มีดังนี้

ภาษาไทย ภาษาเขมร
ค่ะ จ๊ะ
ครับ บาด
สวัสดี ซัวซไดย
สวัสดี (ตอนเช้า) อรุณซัวซไดย
สบายดีหรือเปล่า ซกสะบายดี
สบายดี (คำตอบ) จ๊ะ/บาด ซกสะบายดี
ลาก่อน เรียนซันเฮย
ขอบคุณ ออกุน, ออกุนเจริญ
ขอให้มีสุขภาพดี สุขะเพียบละออ
คุณชื่ออะไร เตอเนี้ยะชัวเว่ย
ฉันชื่อสมชาย ขยมฉม้วกสมชาย
เมื่อไปซื้อของ ก็มีคำพูดภาษาเขมรพื้นฐาน ดังนี้

ภาษาไทย ภาษาเขมร
ของชิ้นนี้ราคาเท่าใด โปร๊กบอกนี้ ทรัยป่นหม้าน
ราคาแพงไป ทรัยเปก
ราคาแพงไป จ๊กทรัยบานเต๊
ไม่มีเงิน อ็อดเมียนโร้ย

ภาษาเขมรในบริบทของการกิน มีดังนี้

ภาษาไทย ภาษาเขมร
อร่อย ชงัล
อิ่ม แช-อต
คิดเงิน กึดโรย

และนี่คือข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาเขมร เผื่อใครที่สนใจศึกษาไว้เพื่อสื่อสารกับชาวเขมร เพื่อเตรียมตัวรับประชาคมอาเซียนที่จะรวมอาเซียนให้เป็นหนึ่งเดียวในปี 2558
 ขอขอบคุณข้อมูลจาก

- oceansmile.comEditor Thekob Tourismthailand.org/AEC

เป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยว เราจะนำเสนอแหล่งท่องเที่ยว และรวบรวมแหล่งท่องเที่ยว ไม่ว่าทุกท่านต้องการไปท่องเที่ยวที่ไหนภายในประเทศอาเซียน