Related Articles

ไปรษณีย์ไทย ออกแสตมป์ วันเด็ก 2556 รับอาเซียน

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ไปรษณีย์ไทย ออกแสตมป์ วั


ไปรษณีย์ไทย ออกแสตมป์ วันเด็ก 2556 รับอาเซียน สอดคล้องกับคำขวัญนายกรัฐมนตรี พร้อมกับทำลายสถิติเป็นแสตมป์ที่ยาวที่สุดของประเทศไทย


วันนี้ (3 มกราคม) นางปริษา ปานะนนท์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาด บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท.) เปิดเผยว่า วันเด็กแห่งชาติ พ.ศ. 2556 ทางไปรษณีย์ไทย ได้ทำแสตมป์ที่ระลึกเทศกาลวันเด็ก เกี่ยวกับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) ที่จะเปิดใน พ.ศ. 2558 ซึ่งสอดคล้องกับคำขวัญวันเด็กของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีที่ว่า "รักษาวินัย ใฝ่เรียนรู้ เพิ่มพูนปัญญา นำพาไทยสู่อาเซียน"

สำหรับรายละเอียดของแสตมป์ เป็นรูปตัวการ์ตูนเด็กชายเด็กหญิง แต่งกายด้วยชุดประจำชาติของสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ พร้อมด้วยธงชาติของประเทศต่าง ๆ เรียงตามลำดับตัวอักษรภาษาอังกฤษ ทำให้เป็นแสตมป์ที่ยาวที่สุดของไทยในรอบ 130 ปี ด้วยความยาว 124 มิลลิเมตร ลบสถิติเดิมคือ แสตมป์เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เมื่อ พ.ศ. 2540 ที่มีความยาว 116 มิลลิเมตร อย่างไรก็ตาม แสตมป์ที่ยาวที่สุดในโลก คือแสตมป์ร่วมสองประเทศ ชุด 45 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตสิงคโปร์-อียิปต์ พ.ศ. 2554 มีความยาวถึง 160 มิลลิเมตร

ทั้งนี้ แสตมป์วันเด็กปี 2556 จะวางขายวันที่ 12 มกราคม เป็นวันแรก ราคาดวงละ 5 บาท ซึ่งถ้าซื้อเต็มแผ่นก็ต้องซื้อ 5 ดวงด้วยกัน ส่วนซองวันแรกจำหน่ายที่ 13 บาท สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายตลาดตราไปรษณียากร หมายเลขโทรศัพท์ 0-2831-3853, 0-2831-3856

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

เป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยว เราจะนำเสนอแหล่งท่องเที่ยว และรวบรวมแหล่งท่องเที่ยว ไม่ว่าทุกท่านต้องการไปท่องเที่ยวที่ไหนภายในประเทศอาเซียน