Related Articles

งานวันผลไม้ ของดีทองผาภูมิ

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

งานแฟร์ และเทศกาล,ท่องเที่ยวเชิงเกษตร

1 มิถุนายน 2556 - 30 มิถุนายน 2556

ข้อมูลการติดต่อ ททท. สำนักงานกาญจนบุรี

ถ.แสงชูโต ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 

Tel. +66 3451 1200, +66 3451 2500

หมวดหมู่ งานแฟร์ และเทศกาล,ท่องเที่ยวเชิงเกษตร

สอบถามข้อมูลและขอรายละเอียดเพิ่มเติม

 งานวันผลไม้ ของดีทองผาภู

  ชมการจัดแสดงผลผลิตทางการเกษตรที่มีชื่อเสียงของอำเภอทองผาภูมิ อาทิ เงาะทองผาภูมิ ทุเรียน เชิญชวนนักท่องเที่ยวชิมและ เลือกซื้อผลไม้จากสวนกิจกรรมการประกวดผลไม้ต่างๆ 

** กำหนดการจัดงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งก่อนเดินทาง **

 


ที่มา : http://thai.tourismthailand.org/สถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรม/กิจกรรมและงานประเพณี/งานวันผลไม้-ของดีทองผาภูมิ--4667

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

เป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยว เราจะนำเสนอแหล่งท่องเที่ยว และรวบรวมแหล่งท่องเที่ยว ไม่ว่าทุกท่านต้องการไปท่องเที่ยวที่ไหนภายในประเทศอาเซียน