Related Articles

งาน "อัศจรรย์ดอกไม้บาน"

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

งานแฟร์ และเทศกาล,งานไม้ดอกไม้ประดับ

1 ธันวาคม 2555 - 14 กุมภาพันธ์ 2556

ข้อมูลการติดต่อ ททท. สำนักงานเชียงใหม่

105/1 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

Tel. +66 5324 8604, +66 5324 8607, +66 5330

หมวดหมู่ งานแฟร์ และเทศกาล,งานไม้ดอกไม้ประดับ

สอบถามข้อมูลและขอรายละเอียดเพิ่มเติม

 งาน อัศจรรย์ดอกไม้บาน"

ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา หลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

  มีหอชมดอกไม้ สวนไม้ดอกกลางคืน รวมถึงอุทยานดอกไม้ล้านนา ซึ่งออกแบบและตกแต่งด้วยดอกไม้เมืองหนาว

 


ที่มา : http://thai.tourismthailand.org/สถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรม/กิจกรรมและงานประเพณี/งาน-อัศจรรย์ดอกไม้บาน--4646

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

เป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยว เราจะนำเสนอแหล่งท่องเที่ยว และรวบรวมแหล่งท่องเที่ยว ไม่ว่าทุกท่านต้องการไปท่องเที่ยวที่ไหนภายในประเทศอาเซียน