Related Articles

งานส่งท้ายปีเก่า รื่นเริงปีใหม่ ประจำปี 2556 (Count Down 2013)

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

งานแฟร์ และเทศกาล

31 ธันวาคม 2555 - 31 ธันวาคม 2555

ข้อมูลการติดต่อ ททท. สำนักงานชุมพร

111/11-12 ถนนทวีสินค้า ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

Tel. 0 7750 2775-6, 0 7750 1831

หมวดหมู่ งานแฟร์ และเทศกาล

สอบถามข้อมูลและขอรายละเอียดเพิ่มเติม

 งานส่งท้ายปีเก่า รื่นเริ

วันปีใหม่ เป็นวันแรกของปี ตรงกับวันที่ 1 มกราคม ของทุกปี ความหมายของวันขึ้นปีใหม่ ปี หมายถึง เวลาที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ครั้งหนึ่งราว 365 วัน หรือเวลา 12 เดือน วันปีใหม่ถือว่าเป็นวันปีใหม่สากล ประชาชนทั่วโลกจะมีการเฉลิมฉลองในคืนวันส่งท้ายปีเก่าซึ่งตรงกับวันที่ 31 ธันวาคม ถือว่าเป็นวันสิ้นปี และต้อนรับวันปีใหม่ในวันที่ 1 มกราคม เทศกาลนี้ประชาชนถือโอกาสในการมอบของขวัญและส่งบัตรอวยพรให้แก่กัน

 

จังหวัดระนองร่วมกับงานส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลเมืองระนอง กำหนดจัดงานส่งท้ายปีเก่า รื่นเริงปีใหม่ ประจำปี 2556 (Countdown 2013) ณ เวทีกลาง ลานเอนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนอง วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ทั้งกลางวันและกลางคืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวได้มีกิจกรรมและศูนย์รวมในการเฉลิมฉลองและแสดงความยินดี การกล่าวคำอวยพรร่วมกันในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ อันเป็นการเสริมสร้างมิตรภาพ ความสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวและส่งเสริมให้เกิดเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามสืบต่อไป  อีกทั้งยังส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวในจังหวัดระนองด้วยให้เป็นที่รู้จักและแพร่หลาย ทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาจังหวัดระนองมากขึ้น โดยในงานมีการจัดกิจกรรมการแจกของขวัญ การแสดงของศิลปิน นักร้อง การแสดงดนตรีของเยาวชนในจังหวัดระนอง และการแสดง แสง สี เสียง พลุ ดอกไม้ไฟ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองการศึกษา สำนักงานเทศบาลระนอง โทรศัพท์ 0 7782 6051 เว็บไซต์จังหวัดระนอง http://www.ranongcity.go.th

 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

เป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยว เราจะนำเสนอแหล่งท่องเที่ยว และรวบรวมแหล่งท่องเที่ยว ไม่ว่าทุกท่านต้องการไปท่องเที่ยวที่ไหนภายในประเทศอาเซียน