Related Articles

เทศกาลปีใหม่จังหวัดแม่ฮ่องสอนประจำปี 2556

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

งานแฟร์ และเทศกาล

31 ธันวาคม 2555 - 1 มกราคม 2556

ข้อมูลการติดต่อ ททท. สำนักงานแม่ฮ่องสอน

อาคารเลขที่ 4 ถ.ราชธรรมพิทักษ์ ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 

Tel. +66 5361 2982-3

หมวดหมู่ งานแฟร์ และเทศกาล

สอบถามข้อมูลและขอรายละเอียดเพิ่มเติม

 เทศกาลปีใหม่จังหวัดแม่ฮ่

 

  กิจกรรมการเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ในรูปแบบที่เป็นสากลของชาวแม่ฮ่องสอนด้วยความรู้สึกแห่งมิตรภาพ ความอบอุ่น บนพื้นฐานของความหลากหลายทางวัฒนธรรมและประเพณี ความเชื่อของผู้คนในท้องถิ่น

ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิเช่น

การแสดงศิลปวัฒนธรรมต่างๆ การจำหน่ายสินค้าของชนเผ่า โดยจะมีการจุดพลุฉลองปีศักราชใหม่ ช่วงเช้าของปีใหม่จะมีการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์จำนวน 99 รูปอีกด้วย

 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

เป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยว เราจะนำเสนอแหล่งท่องเที่ยว และรวบรวมแหล่งท่องเที่ยว ไม่ว่าทุกท่านต้องการไปท่องเที่ยวที่ไหนภายในประเทศอาเซียน