ประเพณีสงกรานต์แม่ฮ่องสอน

งานแฟร์ และเทศกาล

13 เมษายน 2556 - 15 เมษายน 2556

ข้อมูลการติดต่อ ททท. สำนักงานแม่ฮ่องสอน

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โทร.053 – 612016

Tel. +66 5361 2982-3

หมวดหมู่ งานแฟร์ และเทศกาล

สอบถามข้อมูลและขอรายละเอียดเพิ่มเติม

 ประเพณีสงกรานต์แม่ฮ่องสอ

  ชมขบวนแห่รถขบวนสงกรานต์บริเวณหน้าสำนักงาน เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ขบวนพระพุทธรูป แต่ละขบวนประกอบด้วย นางสงกรานต์ แฟนซีสงกรานต์ การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน การสาธิตและแจกขนมพื้นบ้าน  (6 ชุมชน) การแสดงสินค้า OTOP