Related Articles

งานสวนทิวลิปนนท์

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

งานไม้ดอกไม้ประดับ ,ธรรมชาติและกิจกรรมกลางแจ้ง

5 มกราคม 2556 - 28 กุมภาพันธ์ 2556

ข้อมูลการติดต่อ ททท.

อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ 1600 ชั้นที่9 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Tel. +66 2250 5500 ต่อ 2991-5

หมวดหมู่ งานไม้ดอกไม้ประดับ ,ธรรมชาติและกิจกรรมกลางแจ้ง

สอบถามข้อมูลและขอรายละเอียดเพิ่มเติม

 งานสวนทิวลิปนนท์

เนรมิตเนเธอร์แลนด์เมืองไทยด้วยสีสันตระการตาของดอกทิวลิปนนท์ หลากสายพันธุ์ ที่จะเบ่งบานต้อนรับลมหนาวเมืองไทยกว่าหนึ่งแสนดอก อาทิ World’s Favorite ดอกทิวลิปสีแดงสลับปลายกลีบสีเหลืองสด Orange Queen ดอกทิวลิปสีส้มสดใส Golden Apeldoorn ดอกทิวลิปสีเหลืองอร่ามตา พร้อมชมดอกไม้เมืองหนาวนานาพันธุ์

 

** กำหนดการจัดงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งก่อนเดินทาง **

 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

เป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยว เราจะนำเสนอแหล่งท่องเที่ยว และรวบรวมแหล่งท่องเที่ยว ไม่ว่าทุกท่านต้องการไปท่องเที่ยวที่ไหนภายในประเทศอาเซียน