Related Articles

งานพรรณไม้งามอร่าม สวนหลวง ร.9

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

งานไม้ดอกไม้ประดับ ,ธรรมชาติและกิจกรรมกลางแจ้ง

1 ธันวาคม 2555 - 10 ธันวาคม 2555

ข้อมูลการติดต่อ ททท.สำนักงานกรุงเทพมหานคร

อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ 1600 ชั้นที่9 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

Tel. +66 2250 5500 ต่อ 2991-5

หมวดหมู่ งานไม้ดอกไม้ประดับ ,ธรรมชาติและกิจกรรมกลางแจ้ง

สอบถามข้อมูลและขอรายละเอียดเพิ่มเติม

 งานพรรณไม้งามอร่าม สวนหล

  เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจ พระราชดำริ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และกระตุ้นให้เกิดการตระหนัก และร่วมกันสืบสานพระราชดำริได้อย่างถูกต้องชัดเจน และกว้างขวางยิ่งขึ้น อันนำไปสู่การพัฒนาตนเอง องค์กร และประเทศชาติ ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีของคนในชาติสืบต่อไป พร้อมทั้ง เพื่อให้ประชาชนได้มาเที่ยวชมดอกไม้นานาพรรณที่สวยงามที่สุดอีกแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร

  นอกจากนี้ภายในงานยังได้จัดให้มีการแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ จากหน่วยงานต่าง ๆ ที่แสดงให้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ได้บำบัดทุกข์บำรุงสุขเพื่อพสกนิกรชาวไทยตลอดมา รวมทั้งการแสดงของนิสิต นักศึกษา และการแสดงดนตรี เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการถวายความจงรักภักดี และร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 5 ธันวาคม 2555 พร้อมชมการแสดงพลุเฉลิมพระเกียรติ และพลุประกอบดนตรีที่ ยิ่งใหญ่อลังการในวาระอันเป็นมหามงคลและกิจกรรมที่เป็นจุดเด่นของงานที่ได้ดำเนินการต่อเนื่องมาจนถึงครั้งที่ 25 นี้คือ การจัดแสดงดอกไม้และพรรณไม้นานาพันธุ์ที่ชนะจากการประกวดในประเภทต่าง ๆ มาร่วมจัดแสดงภายในงาน เพื่อให้ประชาชนได้เข้าไปเที่ยวชมความงดงาม มีการจำหน่ายพันธุ์ไม้ทั้งไม้ดอกไม้ประดับและไม้ผลมากมายหลายชนิดการแสดงศิลปวัฒนธรรมประยุกต์ผสมผสานการแสดงนาฏศิลป์ไทย 4 ภาค งาน “สวนหลวง ร.9 เดิน–วิ่ง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”การแสดงคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติ “ด้วยรักและภักดี” การแสดงของวงดนตรีสตริง ลูกทุ่ง พร้อมด้วย ศิลปิน ดารา นักร้อง นักแสดงที่มาร่วมเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ รวมทั้งการจำหน่ายสินค้า โดยเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และผู้ผลิตโดยตรง ภายในงานให้ได้เลือกจับจ่ายอย่างมากมาย.

 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

เป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยว เราจะนำเสนอแหล่งท่องเที่ยว และรวบรวมแหล่งท่องเที่ยว ไม่ว่าทุกท่านต้องการไปท่องเที่ยวที่ไหนภายในประเทศอาเซียน