Related Articles

ประเพณีสงกรานต์จังหวัดลำพูน

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

งานแฟร์ และเทศกาล

13 เมษายน 2556 - 15 เมษายน 2556

ข้อมูลการติดต่อ ททท. สำนักงานเชียงใหม่

ศูนย์ท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการ จ.ลำพูน โทร. 0-5356-1430  

Tel. +66 5324 8604, +66 5324 8607, +66 5330 2500

หมวดหมู่ งานแฟร์ และเทศกาล

สอบถามข้อมูลและขอรายละเอียดเพิ่มเติม

 ประเพณีสงกรานต์จังหวัดลำ

  กิจกรรมทางศาสนา และวัฒนธรรม กิจกรรมรื่นเริง ต่าง ๆ มากมาย ขบวนแห่สรงน้ำพระรอดหลวง และพระสำคัญจังหวัดลำพูน ขบวนแห่ไม้ค้ำ และการประกวดนางงามสงกรานต์

 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

เป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยว เราจะนำเสนอแหล่งท่องเที่ยว และรวบรวมแหล่งท่องเที่ยว ไม่ว่าทุกท่านต้องการไปท่องเที่ยวที่ไหนภายในประเทศอาเซียน