Related Articles

ประเพณีวันไหลพัทยา ? นาเกลือ

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

งานแฟร์ และเทศกาล

18 เมษายน 2556 - 20 เมษายน 2556

ข้อมูลการติดต่อ ททท. สำนักงานพัทยา

609 หมู่ 10 ถ.พระตำหนัก ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20260 

Tel. +66 3842 7667, +66 3842 8750, +66 3842 3990

หมวดหมู่ งานแฟร์ และเทศกาล

สอบถามข้อมูลและขอรายละเอียดเพิ่มเติม

ประเพณีวันไหลพัทยา ? นาเ
 

 

  โดยภายในงานมีทั้งการทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ การก่อเจดีย์ทราย การแสดงศิลปวัฒนธรรมต่างๆ ประเพณีกองข้าว นาเกลือ การประกวดนางสงกรานต์ และเล่นน้ำสงกรานต์บรรยากาศชายทะเล คนเยอะทุกปี และมันส์ทุกๆปี

 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

เป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยว เราจะนำเสนอแหล่งท่องเที่ยว และรวบรวมแหล่งท่องเที่ยว ไม่ว่าทุกท่านต้องการไปท่องเที่ยวที่ไหนภายในประเทศอาเซียน