Related Articles

งานมหัศจรรย์แห่งแฟนตาซี ปาร์ตี้เรืองแสง 2013

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

งานแฟร์ และเทศกาล

29 ธันวาคม 2555 - 1 มกราคม 2556

ข้อมูลการติดต่อ ททท. สำนักงานขอนแก่น

15/5 ถ.ประชาสโมสร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000  

Tel. +66 4324 4498-9

หมวดหมู่ งานแฟร์ และเทศกาล

สอบถามข้อมูลและขอรายละเอียดเพิ่มเติม

 งานมหัศจรรย์แห่งแฟนตาซี

 

สถานที่จัดงาน บริเวณถนนศรีจันทร์ จ.ขอนแก่น

กิจกรรม

  การแสดงดนตรีและกิจกรรมบันเทิงต่างๆ

  กิจกรรมถนนแห่งการเฉลิมฉลอง

  การจัดพิธีทำบุญตักบาตร

 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

เป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยว เราจะนำเสนอแหล่งท่องเที่ยว และรวบรวมแหล่งท่องเที่ยว ไม่ว่าทุกท่านต้องการไปท่องเที่ยวที่ไหนภายในประเทศอาเซียน