Related Articles

งานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวงชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

งานแฟร์ และเทศกาล,ศิลปะและวัฒนธรรม

24 พฤศจิกายน 2555 - 29 พฤศจิกายน 2555

ข้อมูลการติดต่อ ททท.

193 ถ.ตากสิน ต.หนองหลวง อ.เมืองฯ จ.ตาก 63000

Tel. +66 5551 4341-3

หมวดหมู่ งานแฟร์ และเทศกาล,ศิลปะและวัฒนธรรม

สอบถามข้อมูลและขอรายละเอียดเพิ่มเติม

 งานประเพณีลอยกระทงสายไหล

สถานที่จัดงาน :บริเวณริมสายธาร ลานกระทงสาย เชิงสะพานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี

กิจกรรม :

- ชมการลอยประทีป 1000 ดวง ชมกระทงนำ กระทงกะลา กระทงปิดท้าย 

ของกระทงทุกสายที่ส่งเข้าประกวด

- การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ณ อาคาหอกิตติคุณ 

- ชมสินค้า “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” 

- การแข่งขันการลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวง ชิงถ้วยพระราชทาน

- การแข่งขันการลอยกระทงสายของชุมชนต่างๆ 

และการแสดงบนเวที

 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

เป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยว เราจะนำเสนอแหล่งท่องเที่ยว และรวบรวมแหล่งท่องเที่ยว ไม่ว่าทุกท่านต้องการไปท่องเที่ยวที่ไหนภายในประเทศอาเซียน