Related Articles

MRA การท่องเที่ยวอาเซียน โดย คุณนิติ นวรัตน์

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

MRA การท่องเที่ยวอาเซียน

 อังคารที่ผ่านมา รัฐสภาไทยให้ความเห็นชอบข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรวิชาชีพการท่องเที่ยวอาเซียน ตามมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ข่าวนี้สร้างความตระหนกตกใจให้กับผู้คนในแวดวงการท่องเที่ยวของไทยบางท่าน ผู้ไม่ทราบข้อมูลละเอียดหลายท่านจึงกระตุ้นลุ้นให้ผมเขียน MRA หรือข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรวิชาชีพการท่องเที่ยวอาเซียนรับใช้กันในอีกวาระหนึ่ง

 

เพื่ออธิบายขยายความรับใช้ผู้อ่านท่านที่เคารพในเรื่องนี้ ผมขอพาท่านย้อนกลับไปใน พ.ศ.2546 ตอนนั้นผู้นำอาเซียนร่วมกันประกาศ MRA การท่องเที่ยวอาเซียนไว้ในแถลงการณ์บาหลี ฉบับที่ 2 ที่เรียกว่า Bali Concord II และพอถึงเดือนมกราคม 2552 รัฐมนตรีท่องเที่ยวของประเทศอาเซียน 9 ประเทศก็ลงนามข้อตกลงร่วมฯ ร่วมกัน...

 

...ยกเว้นประเทศไทย รัฐบาลไทยในตอนนั้นเตรียมอะไรไม่เสร็จ ไม่พร้อม สร้างความอับอายขายหน้าให้กับคนไทยที่ต้องเดินทางไปประชุมต่างประเทศ ไปเขมร ก็ถูกเขมรถาม ไปลาว ก็ถูกลาวถาม แม้แต่พม่าก็ยังถาม ว่าเมื่อใดประเทศของคุณจะมีความพร้อมเพื่อมาลงนามในข้อตกลงร่วมฉบับนี้ เหมือนกะชาวบ้านเขาซะที ทุกประเทศเขาลงนามกันไปหมดแล้ว ไม่ว่าพม่า กัมพูชา เวียดนาม อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ลาว บรูไน และมาเลเซีย

 

กิจการด้านต่างประเทศของไทยในห้วงช่วง พ.ศ.2552-2554 นอกจากจะทะเลาะเบาะแว้งกับเพื่อนบ้านทั้งใกล้และไกล ไปทั้งโลกแล้ว เรื่องข้อตกลงอะไรบานเบอะเยอะๆ เราก็ไม่ได้เตรียม ทำงานกันไม่เป็น ผู้อ่านท่านที่อยู่ในประเทศคงไม่ทราบเรื่อง แต่คนที่ต้องเดินทางไปประชุมโน้น ประชุมนี่ ที่ประเทศโน้น ประเทศนั้น ต่างอึดอัดอับอายกันถ้วนหน้า

 

งานการต่างประเทศเริ่มมากระดิกพลิกตัว เอาเมื่อกลาง พ.ศ.2554 หลังจากที่เรามีรัฐมนตรีต่างประเทศคนใหม่ และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 4 กันยายน 2555 เห็นชอบ MRA การท่องเที่ยวอาเซียน จึงส่งเรื่องมาให้รัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบด้วย รัฐสภาก็ให้ความเห็นชอบไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว จากนั้นกระทรวงต่างประเทศก็ต้องทำหนังสือมอบอำนาจเต็มที่เรียกว่า full power โดยให้รัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬาไปลงนามข้อตกลงอันนี้ ถ้าเดาไม่ผิด ผมคิดว่ารัฐมนตรีท่องเที่ยวก็คงจะไปลงนามตามข้อตกลงก่อนการประชุม ASEAN Summit ที่จะมีขึ้นที่กัมพูชาในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2555

 

ที่ตระหนก ตกใจถามไถ่กันใหญ่ มักจะกรณีที่เมื่อไทยลงนามไปแล้ว จะมีผลกระทบใด? รายได้จากการท่องเที่ยวซึ่งตอนนี้มีปีละหลายแสนล้านจะกระทบไหม? ที่รัฐบาลไทยประกาศว่า พ.ศ.2558 จะมุ่งมั่นให้รายได้การท่องเที่ยวของไทยไปจนถึงตัวเลข 2 ล้านล้านบาท ถ้ามี MRA ด้านการท่องเที่ยวอาเซียนแล้ว รายได้จะถูกคนงานชาติอื่นแบ่งไปหรือเปล่า?

 

และที่ตกใจกันจนลูกตาถลน ออกมานอกเบ้าก็คือ หลายคนกังวลว่าต่อไปนักลงทุนอาเซียนจะเข้ามาถือใบประกอบวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวในเมืองไทยกันอย่างเสรี

 

ขอเรียนนะครับ ว่าสิทธิในการประกอบอาชีพจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายและข้อบังคับของประเทศผู้รับ นายฉี่เฉี่ยวหัว สัญชาติสิงคโปร์จะมาประกอบอาชีพท่องเที่ยวในเมืองไทย ก็ต้องมาอยู่ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายและข้อบังคับของประเทศไทย

 

หลังจากที่ประเทศไทยไปลงนามใน MRA ด้านการท่องเที่ยวอาเซียนและให้สัตยาบัน ภายใน 180 วันหลังจากนั้น แต่ละประเทศจะต้องตั้ง

1.คณะกรรมการวิชาชีพท่องเที่ยวแห่งชาติ

2.คณะกรรมการรับรองวิชาชีพท่องเที่ยว

3.คณะกรรมการติดตามตรวจสอบวิชาชีพท่องเที่ยวอาเซียน

4.จัดสร้างหลักสูตรการท่องเที่ยวแห่งอาเซียน

5. จัดเทียบมาตรฐานสมรรถนะผู้ประกอบการวิชาชีพท่องเที่ยว และ

6. จัดระบบบันทึกข้อมูลผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานวิชาชีพท่องเที่ยวอาเซียนและ ตำแหน่งงานว่างในสาขาบริการท่องเที่ยว

 

ความโกลาหลอลหม่าน ความตระหนกตกใจ อุบัติขึ้นในประเทศไทย หลังจากที่หลายหน่วยงานหันมาสนใจเตรียมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน แต่ขอเรียนนะครับ ว่าตื่นกันมากเกินไป งบประมาณก็ถูกปล่อยไปให้ทุกกอง กรม และกระทรวง โอย งบอาเซียนมีกันทุกหน่วย แต่ขอโทษเถิดครับ ส่วนใหญ่เอาซื้อธงอาเซียน ชุดอาเซียน ทำบอร์ดแผนที่อาเซียน ผู้ใหญ่หลายท่านที่ผมรู้จัก ถือโอกาสใช้งบก่อนนี้ บินไปในประเทศอาเซียนเลือกซื้อชุดอาเซียนเอามาใส่ให้หุ่นตั้งไว้ในสำนักงาน อวดชาวบ้านว่า นี่คืออภิพญามหาโคตรวิสัยทัศน์ด้านอาเซียนของกองของเรา

 

มีคนถามผมว่า เมื่อรัฐสภาไทยเห็นชอบ Mutual Recognition Arrangement for ASEAN Tourism Professionals ข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรวิชาชีพการท่องเที่ยวอาเซียน หรือที่เราเรียกกันย่อๆ ว่า MRA การท่องเที่ยวอาเซียนตามมาตรา 190 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยไปแล้ว รัฐบาลไทยจะต้องทำยังไงต่อ?

 

อันดับแรกเลย ผมเห็นว่ารัฐบาลควรกระจายขยายข่าวให้ประชาชนคนไทยรู้ ว่าต่อไปจะมีการเคลื่อนย้ายบุคลากรการท่องเที่ยวและมีการแลกเปลี่ยนแนวทาง ปฏิบัติระหว่างสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ

 

อันดับที่สอง ผมว่า รัฐบาลต้องเร่งพัฒนาแรงงานให้มีสมรรถนะเพียงพอเพื่อให้สามารถแข่งขันกับผู้ คนทางการท่องเที่ยวของประเทศอื่นในภูมิภาคได้

 

อันดับที่สาม รัฐบาลต้องตั้ง National Tourism Professional Board หรือคณะกรรมการวิชาชีพท่องเที่ยวแห่งชาติ ที่มีผู้แทนมาจากภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ และผู้มีส่วนร่วมด้านการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง บอร์ดนี้นี่ทุกประเทศสมาชิกอาเซียนต้องตั้งเหมือนกันหมด โดยให้องค์กรการท่องเที่ยวแห่งชาติของแต่ละประเทศเป็นคนคัดเลือก

 

ต่อไป รัฐบาลต้องตั้ง Tourism Professional Certificate Board หรือคณะกรรมการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพท่องเที่ยว ขอเรียนอย่างนี้ครับว่า MRA ด้านการท่องเที่ยวอาเซียนในข้อที่ 3 ว่าด้วยเรื่องการยอมรับและสิทธิของบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวต่างชาตินั้น คนที่เกี่ยวดองหนองยุ่งกับการท่องเที่ยวจะไปทำงานด้านท่องเที่ยวในประเทศ อื่นอีก 9 ประเทศได้ จะต้องมีวุฒิบัตรที่ออกให้โดยคณะกรรมการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพการท่องเที่ยว ในประเทศสมาชิกอาเซียน จึงจะมีสิทธิประกอบวิชาชีพในประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น แต่อย่าลืมนะครับ ว่าจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายและข้อบังคับของประเทศที่เข้าไปทำมาหากินนั้นๆ

 

รัฐบาลต้องทำหลักสูตรการท่องเที่ยวแห่งอาเซียน 2 สาขา 6 แผนก 32 ตำแหน่งงาน เมื่อท่านเรียนจบไปแล้ว ได้รับประกาศนียบัตรแล้ว สามารถไปทำงานได้ในประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ตำแหน่งงานทางสาขาที่พักที่เปิดเสรีขณะนี้มีอยู่ 4 แผนก

 

แผนกต้อนรับก็มี ผู้จัดการฝ่ายต้อนรับ ผู้ควบคุมดูแลฝ่ายต้อนรับ พนักงานต้อนรับ พนักงานรับโทรศัพท์ และพนักงานยกกระเป๋า

 

แผนกแม่บ้านก็มี ผู้จัดการแผนกแม่บ้าน ผู้จัดการฝ่ายซักรีด ผู้ควบคุมดูแลห้องพัก พนักงานซักรีด พนักงานดูแลห้องพัก และพนักงานทำความสะอาด

 

แผนกประกอบอาหารมี หัวหน้าพ่อครัว พ่อครัวแต่ละงาน ผู้ช่วยพ่อครัวฝ่ายอาหาร พ่อครัวงานขนมหวาน ผู้ช่วยพ่อครัวขนมหวาน งานขนมปัง และงานเนื้อ

 

แผนกอาหารและเครื่องดื่มมี ผู้อำนวยการแผนกอาหารและเครื่องดื่ม ผู้จัดการอาหารและเครื่องดื่ม หัวหน้าพนักงานบริกร พนักงานผสมเครื่องดื่ม และพนักงานบริกร

 

ส่วนตำแหน่งงานทางสาขาการเดินทางที่เปิดเสรีมี 2 แผนก

 

แผนกธุรกิจนำเที่ยวมี ผู้จัดการทั่วไป ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป หัวหน้าผู้แนะนำการเดินทาง และผู้แนะนำการเดินทาง

 

แผนกบริการ ธุรกิจนำเที่ยวมี ผู้จัดการธุรกิจ ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ผู้จัดการฝ่ายตั๋ว และผู้จัดการฝ่ายท่องเที่ยว

 

ทั้ง 32 ตำแหน่งงานที่ผมเรียนรับใช้ไปนี่แหละครับ หลังจากการเปิดเสรีการค้าบริการใน พ.ศ.2558 การแข่งขันจะมีสูงมาก สิ่งเดียวที่เราสามารถทำและป้องกันการเสียเปรียบได้ก็คือ ต้องพัฒนาคุณภาพคนไทยที่ทำงานด้านนี้ เพื่อแข่งกับคนฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เวียดนาม กัมพูชา พม่า ลาว และ บรูไน ที่จะเข้ามาทำงานในบ้านเรา คนของเราต้องเก่งเท่า หรือเก่งกว่าเขา เจ้าของโรงแรมและเจ้าของบริษัททัวร์จึงจะจ้าง

 

คนไทยในธุรกิจการท่อง เที่ยวใน 32 ตำแหน่งงานที่ผมเรียนรับใช้ไปแล้วนี่ หากท่านเก่งของแท้แน่นอน ท่านก็สามารถเดินทางไปทำงานในประเทศอาเซียนอื่นได้ ซึ่งขอเรียนว่า หลังจาก พ.ศ.2558 ไปแล้ว นี่คือโอกาสดีของท่าน

 

การแข่งขันเสรี ใครดีใครอยู่นี่แหละครับ จะช่วยยกระดับมาตรฐานและคุณสมบัติของวิชาชีพการท่องเที่ยวให้สูงขึ้น หลังจากเปิดเสรีแล้ว ผมขอทำนายทายทักว่า พวกที่ไม่ใช่มืออาชีพทั้งหลายต้องลาวงการในโลกการแข่งขันเสรี มืออาชีพเท่านั้นนะครับ ที่จะอยู่ได้

 

ที่มา: ไทยรัฐออนไลน์

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

เป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยว เราจะนำเสนอแหล่งท่องเที่ยว และรวบรวมแหล่งท่องเที่ยว ไม่ว่าทุกท่านต้องการไปท่องเที่ยวที่ไหนภายในประเทศอาเซียน