Related Articles

อัตราการรู้หนังสือ

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

การอ่านหนังสือถือว่าเป็นรากฐานสำคัญในการเสริมสร้างความรู้ ดังที่มีสำนวนที่กล่าวไว้ว่า "ยิ่งอ่านมาก ยิ่งรู้มาก" หากประเทศใดที่มีคนรู้หนังสือมากก็ย่อมชิงความได้เปรียบไว้ได้ วันนี้จึงนำอัตราการรู้หนังสือ (Literacy Rate) มาฝากกันคะ
 


 ขอบคุณข้อมูลจาก
ASEAN Community in figure 2011 page 214, ASEAN DNA

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

เป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยว เราจะนำเสนอแหล่งท่องเที่ยว และรวบรวมแหล่งท่องเที่ยว ไม่ว่าทุกท่านต้องการไปท่องเที่ยวที่ไหนภายในประเทศอาเซียน