Related Articles

อินโดนีเซีย “ประชาคมอาเซียนเดินหน้าตามแผน แต่ยังมีงานต้องทำอีกมาก”

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

Mari Elka Pangestu รัฐมนตรีกระทรวงการค้าของอินโดนีเซีย ในฐานะรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจของประเทศที่เป็นประธานหมุนเวียนอาเซียน และประธานที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน ครั้งที่ 43 ที่ประเทศอินโดนีเซีย ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ The Jakarta Post ถึงความคืบหน้าของ “ประชาคมอาเซียน” ตามกำหนดปี 2015

Mari Elka Pangestu

ถาม: ตอนนี้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community – AEC) มีความคืบหน้าอย่างไร

ตอบ: ตอนนี้ทิศทางของ AEC ดำเนินไปตามแผนพิมพ์เขียว (Blueprint) โดยเราพยายามเฝ้าระวังประเด็นที่ล่าช้ากว่าแผน นั่นคือ ด้านสุขภาพและลอจิสติกส์

เราทำงานเรื่องการลดกำแพงภาษีเสร็จแล้ว และกำลังเดินหน้าเรื่องภาคบริการ โดยรัฐบาลของแต่ละประเทศจะต้องยืนยันว่าจะร่วมมือในเซคเตอร์ไหนบ้าง

ส่วนประเด็นเรื่อง “หน้าต่างภาษีเดียว” (Single Window) เราเพิ่งได้รับความร่วมมือจากลาว ที่จะเข้าร่วมหลังสิ้นปีนี้ ตอนนี้มีประเทศที่เข้าร่วม 8 ประเทศแล้ว เป็นกลไกสำคัญต่อการค้าขนาดใหญ่

ถาม: เรามีเป้าหมายว่าจะเพิ่มเงินลงทุนขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์

ตอบ: เราไม่ได้มีเป้าหมายชัดเจนขนาดนั้น ปีที่แล้วเงินลงทุนที่มาจากภายในอาเซียนเองเพิ่มขึ้น 12% และถ้ารวมกับประเทศใกล้เคียงคือ ASEAN+6 (ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ จีน อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์) ตัวเลขจะขึ้นเป็น 30%

ถาม: อาเซียนจะแก้ปัญหาระดับรายได้ที่ต่างกันของประชากรในแต่ละประเทศอย่างไร

ตอบ: อินโดนีเซียในฐานะประธานอาเซียน สนใจประเด็นที่สามในแผน AEC มากเป็นพิเศษ นั่นคือการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาคภายในอาเซียน เราได้ทำงานหลายอย่างที่จะลดช่องว่างในการพัฒนาของกลุ่มประเทศอาเซียน

สิ่งแรกที่เราเน้นคือธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ซึ่งคิดเป็นธุรกิจจำนวน 96% ของอาเซียน และจ้างแรงงาน 30-60% ของแรงงานทั้งหมดของอาเซียน

อาเซียนยังมีโครงการ ASEAN Investment Area (AIA) สำหรับช่วยลดความเหลื่อมล้ำในประเทศสมาชิก โดยเฉพาะ กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม โครงการนี้จะเน้นการพัฒนาขีดความสามารถของสมาชิก

สาธารณูปโภคพื้นฐานเป็นอีกประเด็นที่จะช่วยลดความแตกต่างทางเศรษฐกิจได้ อาเซียนมีแผนแม่บท ASEAN Master Plan of Connectivity ที่รัฐมนตรีการคลังของทุกประเทศจะต้องตัดสินใจสนับสนุนการพัฒนาสาธารณูปโภคเพื่อการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน ตัวอย่างที่ชัดเจนคือโครงการทางรถไฟสิงคโปร์-คุนหมิง ที่จะต่อเชื่อมกัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม นอกจากนี้เรายังมีเรื่องการคมนาคมทางทะเลด้วย

ธงอาเซียน

ถาม: อะไรคือแผนการที่จับต้องได้ในการพัฒนา SME ในอาเซียน

ตอบ: เรามีแผนจะสร้างฐานข้อมูลของผู้ประกอบการ SME เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในการส่งออก ฐานข้อมูลนี้จะช่วยให้ผู้ซื้อสินค้าสามารถดูรายการสินค้าที่มีขายได้ และจะสร้างเครือข่ายระหว่างกลุ่ม SME ด้วยกัน เรายังจะพัฒนาผู้ประกอบการเหล่านี้ให้ผ่านมาตรฐานของประเทศที่นำเข้าสินค้า

SME ควรจะได้ประโยชน์จากการรวมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เราสนับสนุนให้ผู้ประกอบการส่งออกสินค้า โดยจัดหาข้อมูลที่จำเป็น โดยเฉพาะเรื่อง FTA และกฎเกณฑ์ต่างๆ ของแต่ละประเทศที่ซื้อสินค้า

ถาม: เราต้องปรับตัวอย่างไรจึงจะอยู่รอดในวิกฤตเศรษฐกิจโลกที่กำลังเกิดขึ้น

ตอบ: นี่เป็นช่วงเวลาที่เราควรรวมตัวกันเพื่อเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในโลกด้วยกัน ในปี 2009 อัตราการเติบโตของอาเซียนทั้งหมดลดลง 1.6% เนื่องจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกที่เริ่มขึ้นในปี 2008 แต่ปีถัดมา 2010 อัตราก็กลับมาเติบโตขึ้น 7.6%

แนวโน้มนี้แสดงให้เห็นว่าถึงแม้จะมีปัญหา แต่เราสามารถกลับมาได้เร็ว และเราควรสร้างตลาดภายในอาเซียนให้มากขึ้น

ถาม: กลไกด้านการเงินอย่าง Chiang Mai Initiative (การแลกเปลี่ยนเงินทุนสำรองระหว่างกลุ่มประเทศอาเซียน) และการแลกเปลี่ยนเงินทุนสำรองระหว่างประเทศสมาชิกเป็นคู่ๆ จะพร้อมรับมือวิกฤตทางการเงินแค่ไหน

ตอบ: นี่เป็นหน้าที่ของรัฐมนตรีการคลังของอาเซียน แต่พื้นฐานแล้ว กลไกเหล่านี้เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองวิกฤตทางการเงินเอเชียปี 1997-1998 โดยหวังจะเป็น “เข็มขัดนิรภัย” ถ้าหากมีเงินลงทุนขนาดใหญ่มากไหลออกจากกลุ่มประเทศอาเซียน แต่กลไกลนี้ยังเป็นแค่กลไกระดับภูมิภาค โดยการร่วมมือกับ IMF

ต้นฉบับจาก The Jakarta Post,http://www.siamintelligence.com

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

เป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยว เราจะนำเสนอแหล่งท่องเที่ยว และรวบรวมแหล่งท่องเที่ยว ไม่ว่าทุกท่านต้องการไปท่องเที่ยวที่ไหนภายในประเทศอาเซียน