Related Articles

จีนเตือน “ASEAN+3 ต้องร่วมมือในเชิงนโยบายกันมากกว่านี้”

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

นาย Chen Deming รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ของจีน กล่าวในที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเอเชียตะวันออก ASEAN+3 (หรือ ASEAN Plus Three) ว่าเศรษฐกิจของเอเชียตะวันออกมีแนวโน้มที่ดีขึ้นก็จริง แต่ต้องเผชิญความท้าทายจากปัญหาเศรษฐกิจโลกที่มีจุดกำเนิดจากยุโรปและสหรัฐ

Chen Deming

Chen Deming (ภาพจากกระทรวงพาณิชย์จีน)

เขาเรียกร้องให้ประเทศในกลุ่ม ASEAN+3 (ได้แก่ อาเซียนสิบประเทศ, ญี่ปุ่น, จีน, เกาหลีใต้) ร่วมมือในเชิงนโยบายเศรษฐกิจและการค้าระดับมหภาคให้มากขึ้น ทั้งในเชิงลึก และต้องร่วมมือกันอย่างรวดเร็ว

เขาบอกว่าปัจจุบันจีนมีการค้ากับกลุ่มประเทศ ASEAN+3 คิดเป็นจำนวน 27% ของการค้าต่างประเทศทั้งหมดของจีน และจีนยินดีจะร่วมมือเพื่อผลักดันเศรษฐกิจของเอเชียตะวันออกต่อไป

ข้อมูลจาก Xinhua ผ่าน PhilSTAR,http://www.siamintelligence.com

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

เป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยว เราจะนำเสนอแหล่งท่องเที่ยว และรวบรวมแหล่งท่องเที่ยว ไม่ว่าทุกท่านต้องการไปท่องเที่ยวที่ไหนภายในประเทศอาเซียน