Related Articles

รับมืออาเซียน

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ในขณะนี้ที่ในบ้านเรากระแสการตื่นตัวของการเปิดประชาคมอาเซียนสู่การเป็นชุมชนเศรษฐกิจอย่างแท้จริงในปี 2015 หรือที่เรียกว่า AECนั้น แต่ทว่าเรายังไม่ได้เห็นความเคลื่อนไหวของภาคธุรกิจที่จะก้าวออกไปสู้กับในอาเซียนอย่างชัดเจนนัก ถ้าไม่นับพวกธุรกิจรายใหญ่ที่มีเงินทุนระดับพันล้านหมื่นล้านอยู่แล้ว

ขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านของเราอย่างมาเลเซียเห็นได้ชัดว่าน่าจะเป็นประเทศที่มีความเคลื่อนไหวและกระตือรือร้นมากที่สุดในภูมิภาคก็ว่าได้ ที่เตรียมขยายการลงทุนออกสู่ภูมิภาคอาเซียน โดยใช้แบรนด์ของอาเซียนเป็นสัญลักษณ์อย่างชัดเจนบริษัทที่ชัดเจนมากที่สุดในเรื่องนี้ก็คือสายการบินแอร์เอเชียของนักธุรกิจชาวมาเลเซีย ที่ประกาศตัวเป็นสายการบินแห่งอาเซียนไปแล้ว เป็นการนำคำว่า”อาเซียน” มาใช้เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดอย่างรวดเร็วฉับไว นอกจากนั้น ก็ยังมีธนาคารซีไอเอ็มบีของมาเลเซียเช่นกัน ที่ประกาศตัวว่าเป็นธนาคารแห่งอาเซียนพยายามบุกไปทั่วตลาดอาเซียนมาได้ระยะหนึ่งแล้วเช่นกัน

ภาคธุรกิจของมาเลเซียที่พยายามบุกไปยังตลาดอาเซียนมากขึ้น ก็คือ ธนาคารมาลายาแบงก์หรือที่เรียกกันติดปากว่าเมย์แบงก์ ซึ่งแสดงเจตจำนงมาระยะหนึ่งแล้วว่าจะขยายการลงทุนมายังประเทศไทยมากขึ้น รวมไปถึงการขยายธุรกิจไปยังตลาดหลักๆอื่นๆของภูมิภาคอาเซียน ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเอกชนจากมาเลเซียที่กระตือรือร้นมาก สำหรับการเปิดเป็นชุมชนทางเศรษฐกิจร่วมกันของอาเซียนในปี 2015 นี้

ทั้ง 3 เอกชนที่ยกตัวอย่างนี้ เห็นได้ชัดว่าเริ่มมีการตระหนักและเริ่มพยายามสร้างแบรนด์ “อาเซียน” ของตัวเองขึ้นมาเป็นระยะๆเพราะว่าในอนาคตตลาดในภูมิภาคนี้จะไม่ได้จำกัดอยู่ในเฉพาะประเทศนั้นๆ แต่ต้องคิดใหม่ทำใหม่ จะผลิตจะขายอะไรก็ต้องคิดเผื่อไปทั้งภูมิภาคด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังปี 2015 ที่กระแสทุน สินค้า และแรงงานจะไหลข้ามพรมแดนไปหากันได้ง่ายมากขึ้นใน

อาเซียน สำหรับในประเทศไทย ถ้าไม่นับรวมนักลงทุนขนาดใหญ่แล้ว ก็ต้องบอกว่าความเคลื่อนไหวของนักลงทุนรายย่อยทั้งขนาดกลางและเล็กนั้น แทบจะยังไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรที่ชัดเจนนักต่อการรับมือกับการเปิดพรมแดนทางเศรษฐกิจของอาเซียนในครั้งนี้ จึงอยากให้รัฐบาลให้ความสนใจในเรื่องนี้มากขึ้น ถ้าเราไม่บุกออกไปอาเซียนบ้าง เราก็จะถูกเพื่อนบ้านบุกเข้ามาแต่ฝ่ายเดียว ในอนาคตหากไทยไม่พร้อม ภาคธุรกิจไทยไม่รู้จักค าว่าอาเซียน มีความเสี่ยงสูงที่ไทยจะเสียเปรียบเพื่อนบ้านอย่างยิ่ง

ที่มา : โพสต์ทูเดย์ (ธนพล ไชยภาษี)

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

เป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยว เราจะนำเสนอแหล่งท่องเที่ยว และรวบรวมแหล่งท่องเที่ยว ไม่ว่าทุกท่านต้องการไปท่องเที่ยวที่ไหนภายในประเทศอาเซียน