Related Articles

เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

หลายคนอาจจะสงสัยว่า หลังประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้ว จะมีอะไรที่แตกต่างไปจากเดิมบ้างหรือไม่ ใครมีความเห็นอย่างไรกันบ้างค่ะ

แต่ก่อนอื่นเรามาลองทำความเข้าใจกับหลักการเปิดเสรีเบื้องต้น เรื่อง"การค้า"ที่ทุกประเทศสมาชิกต้องยอมรับ และปฏิบัติตามกันก่อนดีกว่านะคะ


เตรียมความพร้อมก่อนเข้าส

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

เป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยว เราจะนำเสนอแหล่งท่องเที่ยว และรวบรวมแหล่งท่องเที่ยว ไม่ว่าทุกท่านต้องการไปท่องเที่ยวที่ไหนภายในประเทศอาเซียน