Transportation

กรมเจ้าท่ากำหนดแผนพัฒนาท่าเรือซุปเปอร์ยอร์ชดันฮับอาเซียน

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

กรมเจ้าท่ากำหนดแผนพัฒนาท

นายจุฬา สุขมานพ อธิบดีกรมเจ้าท่า เปิดเผยว่า กรมฯ ได้วางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวทางเรือครั้งใหญ่เพื่อผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการเดินเรือของอาเซียน รวมถึงดึงนักแล่นเรือซึ่งมีการใช้จ่ายสูงเข้ามาพำนักในประเทศไทยเพิ่มแทนจากเดิมที่จะเน้นพักในยุโรป โมนาโก ฝรั่งเศส โดยการพัฒนาท่าเรือยอชต์ หรือมารีน่าซึ่งในปัจจุบันไทยมี 11 แห่ง และต่อไปจะสร้างท่าเรือมารีน่าสำหรับเรือยอชต์ขนาดใหญ่ หรือซูเปอร์ยอชต์ที่มีขนาดเกิน 30 ฟุตเพิ่มขึ้น
 
ส่ำหรับการสร้างท่าเรือสำราญหรือเรือครุยซ์นั้น จะมีการสร้าง 2 แห่ง ที่จังหวัดกระบี่ สำหรับฝั่งทะเลอันดามัน และท่าเรือเกาะสมุย สำหรับฝั่งอ่าวไทย เพื่อดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวใช้จ่ายในไทยโดยตรง แทนที่ปัจจุบันที่ต้องไปจอดที่สิงคโปร์ ในขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างสำรวจและลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนเพื่อให้ได้ข้อสรุปในเดือนกันยายน 2558 นี้ พร้อมกันนี้ช่วงปลายปีจะมีการจัดมหกรรมเรือสำราญและมารีน่าเพื่อดึงเรือสำราญจากทั่วโลกมาร่วมงาน 160 ลำ มีคนร่วมไม่ต่ำกว่า 3,000 คน
 
นอกจากนี้ กรมฯ กำลังเร่งปรับปรุงกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกให้นักแล่นเรือยอร์ชจากต่างชาติเข้ามาพำนักและพักอาศัยในประเทศไทยได้นานขึ้น โดยจะมีการปรับปรุง พ.ร.บ. เรือไทยฯ เพื่อให้เรือยอชต์ขนาดใหญ่เข้ามาเปิดให้เช่าสำหรับนันทนาการในน่านน้ำไทยได้ โดยจะมีความชัดเจนในเดือนนี้ (ก.ค.) รวมถึงจะมีการออกประกาศผ่อนปรนในการตรวจคนและเรือเพื่อให้เรือยอชต์ขนาดใหญ่เข้ามาอยู่ในไทยได้นานขึ้น จากปัจจุบันที่จะถูกเรียกเก็บภาษีหากอยู่เกิน 180 วัน ตลอดจนการเพิ่มเวลาการพำนักของผู้ที่เดินทางมากับเรือยอชต์ให้มากกว่า 60 วันด้วย
 

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

เป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยว เราจะนำเสนอแหล่งท่องเที่ยว และรวบรวมแหล่งท่องเที่ยว ไม่ว่าทุกท่านต้องการไปท่องเที่ยวที่ไหนภายในประเทศอาเซียน