Related Articles

ประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน ประจำปี 2558

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

26 มิถุนายน 2558 - 28 มิถุนายน 2558

ข้อมูลการติดต่อ : อำเภอด่านซ้าย โทร. 0 4289 1266

    ททท. สำนักงานเลย

    Tel. +66 4281 2812

หมวดหมู่ : งานแฟร์ และเทศกาล,ศิลปะและวัฒนธรรม

ระดับงาน : ท้องถิ่น

สอบถามข้อมูลและขอรายละเอียดเพิ่มเติม

ณ วัดโพนชัยและหน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย   จังหวัดเลย

ขบวนแห่ขบวนผีตาโขน,การประกวดหน้ากากผีตาโขน – การประกวดผีตาโขนน้อย,การแสดงของชุมชนต่างๆ,ฟังเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์,การออกร้านของส่วนราชการ เอกชน,   การแสดงสินค้าพื้นเมือง,การจำหน่ายสินค้า OTOP,การแข่งขันจุดบั้งไฟ ขบวนพาเหรดมีวันที่ 27 มิถุนายน

** กำหนดการจัดงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งก่อนเดินทาง **


ที่มา : http://thai.tourismthailand.org/สถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรม/กิจกรรมและงานประเพณี/ประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน-ประจำปี-2558--6108

Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

เป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยว เราจะนำเสนอแหล่งท่องเที่ยว และรวบรวมแหล่งท่องเที่ยว ไม่ว่าทุกท่านต้องการไปท่องเที่ยวที่ไหนภายในประเทศอาเซียน